Zajęcia ze studentami w MS Teams

UCI przygotowało system automatycznego tworzenia zespołów w MS Teams oraz kursów w Moodle na podstawie planu zajęć. W piątek (26.02) zostanie on uruchomiony. Zespoły będą tworzone dla każdej formy zajęć odrębnie. Właścicielami zespołów zostaną prowadzący zajęcia. Studenci będą automatycznie wpisani jako członkowie na podstawie planu zajęć. A zatem nie musicie Państwo samodzielnie tworzyć zespołów. Przyjęliśmy następujący schemat nazywania zespołów:

  • rok akademicki (np. 20/21), nr semestru (np 5Z - semestr 5 zimowy), forma i poziom studiów, nazwa przedmiotu, kierunek, forma zajęć, kod zajęć (z E-Dziekanatu), wydział.

Przykładowa nazwa:

20/21, 5Z, NI, Podstawy miernictwa cieplnego, mechanika i budowa maszyn, wykład, N1MB-WY01, WIMiM

 

"Stary" sposób ręcznego tworzenia zespołów zostanie na razie utrzymany.