Informacje bieżące

Informacja Działu Zamówień Publicznych 23.02.2018 12:20

Informujemy, że w dniu 22.02.2018 r. została podpisana umowa ZP/A/AZP/577/2017 na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie z wykonawcą IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J z siedzibą przy ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom.