Archiwum aktualności

IV konkurs INFOSTRATEG na projekty tematyczne 05.05.2022 11:46

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza IV konkurs w ramach Strategicznego Programu INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”

 

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Konkurs na projekty tematyczne obejmuje cztery tematy z zakresu tematycznego programu:  

 • TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
 • TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek;
 • TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji;
 • TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym)

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu
  albo
 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:
  • samych jednostek naukowych;
  • samych przedsiębiorstw;
  • przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Liderem konsorcjum jest podmiot realizujący wdrożenie wyników projektu.
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 27 maja 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. (do godziny 16:00).

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marta Turbo: marta.turbo@zut.edu.pl; 91 449 4492

Szczegółowe informacje dotyczące naboru