Zrealizowane projekty

Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

     1. Kompetencje kluczem do zatrudnienia

 • wartość projektu: 888 431,50 PLN
 • kwota dofinansowania: 861 778,54 PLN
 • instytucja finansująca:  NCBR
 • okres realizacji:  2017-03-01 - 2019-06-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr Marzena Rydzewska

     2.  Wysokiej jakości programy stażowe

 • wartość projektu: 1 008 278,75 PLN
 • kwota dofinansowania: 978 030,37 PLN
 • instytucja finansująca: NCBR 
 • okres realizacji:  2018-01-01 - 2019-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr Renata Chylińska

     3.  Wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji i detekcji uszkodzeń do sterowania sygnalizacją świetlną w zastosowaniu do makroskopowego modelu matematycznego ruchu ulicznego (W79)

 • wartość projektu: 15 000,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 15 000,00 PLN
 • instytucja finansująca: NCBR/MEiN 
 • okres realizacji:  2018-06-01 - 2019-05-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Przemysław Orłowski

   4. Zastosowanie rachunku ułamkowego do sterowania wahadłem Furuty (W78)

 • wartość projektu: 14 830,20 PLN 
 • kwota dofinansowania: 14 830,20 PLN
 • instytucja finansująca: NCBR/MEiN 
 • okres realizacji:  2018-07-01 - 2019-05-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Przemysław Orłowski

   5.  Akredytacja pn. "EUR-ACE Label" dla kierunku inżynieria materiałowa

 • wartość projektu: 14 700,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 14 700,00 PLN
 • instytucja finansująca: NCBR/MEiN
 • okres realizacji:  2018-08-03 - 2018-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Małgorzata Garbiak

     6.  Akredytacja pn. "EUR-ACE Label" dla kierunku transport 

 • wartość projektu: 14 700,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 14 700,00 PLN
 • instytucja finansująca: NCBR/MEiN 
 • okres realizacji:  2018-08-03 - 2018-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Małgorzata Garbiak

     7.  DUTEK - Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • wartość projektu: 483 110,24 PLN
 • kwota dofinansowania: 468 615,24 PLN
 • instytucja finansująca: NCBR 
 • okres realizacji:  2018-07-01 - 2020-04-30
 • kierownik projektu w ZUT: mgr inż. Kinga Wełyczko

     8.  Akademia Młodego Ichtiologa

 • wartość projektu: 250 225, 00 PLN
 • kwota dofinansowania: 242 717,00 PLN
 • instytucja finansująca: NCBR 
 • okres realizacji:  2018-07-01 - 2020-04-30
 • kierownik projektu w ZUT: mgr inż. Kinga Wełyczko

     9.  Akredytacja pn. "EUR-ACE Label" dla kierunku mechanika i budowa maszyn

 • wartość projektu: 147 00,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 147 00,00 PLN
 • instytucja finansująca: NCBR/MEiN
 • okres realizacji:  2019-09-30 - 2020-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Małgorzata Garbiak

      10. Trzeci Wiek Technologicznie

 • wartość projektu: 1 671 480,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 1 619 080,00 PLN
 • instytucja finansująca: NCBR
 • okres realizacji: 2019-01-01 - 2022-06-30
 • kierownik projektu w ZUT: mgr Małgorzata Starkiewicz

     11.  Technologiczna Akademia Mediów

 • wartość projektu: 382 625,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 370 346,00 PLN
 • instytucja finansująca: NCBR
 • okres realizacji: 2019-01-01 - 2022-06-30
 • kierownik projektu w ZUT: mgr Aleksandra Wojsznis

      12.   Moocni z matmy - otwarty kurs z matematyki

 • wartość projektu: 119 750,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 116 150,00 PN
 • instytucja finansująca: NCBR
 • okres realizacji: 2019-10-01 - 2021-09-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr Magda Kucharska

     13. Oswój PYTHONA - kurs programowania od podstaw

 • wartość projektu: 236 375,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 229 275,00 PLN
 • instytucja finansująca: NCBR
 • okres realizacji: 2020-01-06- 2021-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr Anna Barcz

   14. Otrzymywanie pigmentów żelazowych na bazie odpadowego siarczanu (VI) żelaza (II)

 • wartość projektu: 44 625, 00 zł
 • kwota dofinansowania: 44 625,00 zł
 • instytucja finansująca: MEiN
 • okres realizacji: 2021-03-18 - 2022-01-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Zofia Lendzion-Bieluń

  15. Zastosowanie pola elektromagnetycznego do intensyfikacji wybranych procesów i operacji z inżynierii procesowej i bioprocesowej

 • wartość projektu: 24 084,77zł
 • kwota dofinansowania: 24 084,77 zł
 • instytucja finansująca: MEiN
 • okres realizacji:  2021-04-15 - 2022-01-31
 • kierownik projektu w ZUT:  prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

   16.  Mistrzowie dydaktyki

 • wartość projektu: 10 221,72 PLN
 • kwota dofinansowania: 10 221,72 PLN
 • instytucja finansująca: MNiSW
 • okres realizacji: 2020-04-16 - 2022-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT

Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

     1. Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji

 • wartość projektu: 1 114 541,18 PLN
 • kwota dofinansowania: 655 938, 62 PLN
 • instytucja finansująca: NCBR
 • okres realizacji:  2017-05-01 - 2019-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Bartosz Powałka, prof. nadzw.

 

Projekty zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

     1. Wpływ rodzaju nawożenia azotowego na wielkość emisji podtlenku azotu w zmiennych warunkach odczynu gleby i gatunku uprawianych traw

 • wartość projektu: 7 152,90 PLN
 • kwota dofinansowania: 5 652,90 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2018-05-01 - 2018-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska

   2.  Rośliny wodne w ocenie jakości wód i ochronie ekosystemów wodnych oraz w oczyszczaniu ścieków bytowych i komunalnych

 • wartość projektu: 18 886,70 PLN
 • kwota dofinansowania: 16 911,70 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2018-05-01 - 2018-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska

    3. Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa WIMIM ZUT w Szczecinie

 • wartość projektu: 5 189 883,38 PLN
 • kwota dofinansowania: 4 244 403,88 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2018-11-28 - 2019-12-30 
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna

    4.  Doposażenie infrastruktury badawczej Zakładu Spawalnictwa ZUT w Szczecinie w nowoczesny system symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania

 • wartość projektu: 3 163 514,43 PLN
 • kwota dofinansowania:  2 374 165,07 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2019-02-08 - 2019-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż.  Sławomir Krajewski 

    5. Opracowanie powłok i granulatów tworzyw sztucznych o przedłużonym działaniu antywirusowym do produkcji materiałów i elementów urządzeń

 • wartość projektu: 152 381,13 PLN
 • kwota dofinansowania:  136 123,83 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2020-08-01 - 2020-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. Artur Bartkowiak

    6.  Automat do wytwarzania przyłbic ochronnych - APO_2020

 • wartość projektu: 173 000,00 PLN
 • kwota dofinansowania:  149 875,45 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2020-08-01 - 2020-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Sławomir Jaszczak

    7.  Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny / AmbuRespi

 • wartość projektu: 148 324,00 PLN
 • kwota dofinansowania:  149 875,45 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2020-08-01 - 2020-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Marcin Królikowski

   8. Urządzenie wspierające wentylację człowieka w przypadku niewydolności oddechowej, zasilane z gniazdka 12V / VentiAidEvo

 • wartość projektu: 167 755,32 PLN
 • kwota dofinansowania:  148 324,00 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2020-08-01 - 2020-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Marcin Królikowski

    9.  Opracowanie podstaw technologii krajowej produkcji magnetycznej krzemionki wykorzystywanej w procesie izolacji kwasów nukleinowych w genetycznych testach na obecność SARS-COV2 (złoty standard)

 • wartość projektu: 168 240,00 PLN
 • kwota dofinansowania:  148 000,00 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2020-08-01 - 2020-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. Ewa Mijowska

    10. Semi-autonomiczny robot dezynfekujący do walki z COVID-19

 • wartość projektu: 174 753,90 PLN
 • kwota dofinansowania: 149 930,00 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2020-08-01 - 2020-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: mgr inż. Karol Miądlicki 

    11.  System zautomatyzowanej kontroli dostępu do obiektów użyteczności publicznej przeznaczony do przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2

 • wartość projektu: 155 311,50 PLN
 • kwota dofinansowania: 137 775,00 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2020-08-01 - 2020-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: mgr inż. Paweł Herbin

    12.  Nowa generacja dokładnych, ultraszybkich drukarek 3D przeznaczonych do walki ze skutkami COVID-19

 • wartość projektu: 174 016,50 PLN
 • kwota dofinansowania: 149 050,00 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2020-08-01 - 2020-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: mgr inż. Paweł Dunaj

   13.  Biodegradowalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe filtry na bazie bionanocelulozy do zastosowania w maseczkach ochronnych

 • wartość projektu: 141 680,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 124 782,00 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2020-08-01 - 2020-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

   14.  Bariery antydrobnoustrojowe otrzymywane magnetronowo 

 • wartość projektu: 149 780,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 126 940,00 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2020-08-01 - 2020-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Rafał Wróbel 

    15.  Bariery antydrobnoustrojowe otrzymywane magnetronowo 

 • wartość projektu: 179 272,50 PLN
 • kwota dofinansowania: 145 750,00 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2020-08-01 - 2020-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

    16.   System zautomatyzowanej kontroli dostępu do obiektów użyteczności publicznej przeznaczony do przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2

 • wartość projektu: 358 600 zł
 • kwota dofinansowania:  358 600 zł
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2021-04-01 - 2021-09-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Paweł Herbin

    17.  Semi-autonomiczny robot dezynfekujący do walki z COVID-19

 • wartość projektu: 379 500 zł
 • kwota dofinansowania:  379 500 zł
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2021-04-01 - 2021-09-30
 • kierownik projektu w ZUT: mgr inż. Karol Miądlicki

   18. Długopis o trwałych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych

 • wartość projektu: 230 780 zł
 • kwota dofinansowania:  230 780 zł
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2021-04-01 - 2021-09-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Rafał Wróbel

    19. Opracowanie powłok i granulatów tworzyw sztucznych o przedłużonym działaniu antywirusowym i antybakteryjnym

 • wartość projektu: 397 188 zł
 • kwota dofinansowania:  397 188 zł
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2021-04-01 - 2021-09-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Małgorzata Mizielińska

     20. Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny / AmbuRespi

 • wartość projektu: 348 810 zł
 • kwota dofinansowania:  348 810 zł
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2021-04-01 - 2021-09-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Marcin Królikowski

    21.  Testowanie w warunkach rzeczywistych innowacyjnych maseczek ochronnych (NanoBioCell) z bionanocelulozy

 • wartość projektu: 392 700 zł
 • kwota dofinansowania:  392 700 zł
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2021-04-01 - 2021-09-30
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

     22.   Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem technologii komercyjnego wykorzystania odpadów biodegradowalnych

 • wartość projektu: 1 239 605,05 PLN
 • kwota dofinansowania: 536 840,00 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2019-01-02 - 2021-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Anna Głowacka prof. nadzw.

      23.  Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0

 • wartość projektu: 17 815 425,53 PLN
 • kwota dofinansowania: 10 891 905,46 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2019-09-02 - 2022-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna 

   
 

Projekty zrealizowane w ramach Programu INNTERREG

    1. RTF Using ferry real time information to optimise intermodal transport chains in the Baltic Sea Region

 • wartość projektu: 4 960 899,00 Euro
 • kwota dofinansowania: 106 207,50 Euro
 • instytucja finansująca:  Interreg Baltic Sea Region
 • okres realizacji: 2017-05-25 - 2020-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz

    2.  ReeT Regionalne efekty ekonomiczne z turystyki w parkach narodowych na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego

 • wartość projektu: 20 220,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 20 220,00 PLN
 • instytucja finansująca:  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
 • okres realizacji: 2018-01-01 - 2019-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr Wojciech Zbaraszewski 

     3.  FISH MARKET Drobne rybołówstwo bałtyckie i jego dziedzictwo jako potencjał do rozwoju turystyki

 • wartość projektu: 1 798 739,31 PLN
 • kwota dofinansowania: 112 965, 00 PLN 
 • instytucja finansująca:  MIiR
 • okres realizacji: 2016-06-01 - 2019-11-30
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska 

     4. Samowystarczalność energetyczna regionu na polsko-niemieckim pograniczu

 • wartość projektu: 6 919,65 PLN
 • kwota dofinansowania: 6 919,65 PLN
 • instytucja finansująca:  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
 • okres realizacji: 2017-09-01 - 2017-11-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr Wojciech Zbaraszewski 

    5. EWEE: Energoelektronika w erze Elektromobilności - etap 1

 • wartość projektu: 33 180,95 PLN
 • kwota dofinansowania: 28 853,00 PLN
 • instytucja finansująca:  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
 • okres realizacji: 2018-10-02 - 2019-02-28
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Marcin Wardach

    6. REGE: Współpraca transgraniczna między uczelniami i obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania

 • wartość projektu: 217 299,2 Euro
 • kwota dofinansowania: 184 704,32 Euro
 • instytucja finansująca:  Program Współpracy Interreg V-A Niemcy / Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska
 • okres realizacji: 2018-10-01 - 2022-06-30 
 • kierownik projektu w ZUT: dr Wojciech Zbaraszewski

     7. STEP Sludge Technological Ecological Progress - inceasing the uality and reuse of sewage sludge

 • wartość projektu: 1 159 655,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 213 843, 00 PLN
 • instytucja finansująca:  Program Współpracy Interreg V-A Niemcy / Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska
 • okres realizacji: 2018-01-01 - 2021-06-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Marcin Hołub

      8. REGE: Współpraca transgraniczna między uczelniami i obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania

 • wartość projektu: 217 299,2 Euro
 • kwota dofinansowania: 184 704,32 Euro
 • instytucja finansująca:  Program Współpracy Interreg V-A Niemcy / Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska
 • okres realizacji: 2018-10-01 - 2022-06-30 
 • kierownik projektu w ZUT: dr Wojciech Zbaraszewski 

      9. Technologie energii odnawialnej w szkołach - dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości 

 • wartość projektu: 101 339,30 Euro
 • kwota dofinansowania: 86 138,40 Euro
 • instytucja finansująca:  Program Współpracy Interreg V-A Niemcy / Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska
 • okres realizacji: 2020-09-01 - 2022-06-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska

     10.  MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin

 • wartość projektu: 722 222,07 Euro 
 • kwota dofinansowania: 172 023,81 Euro
 • instytucja finansująca:  Program Współpracy Interreg V-A Niemcy / Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska
 • okres realizacji: 2020-10-01 - 2022-09-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. mgr arch. Karolina Kurtz-Orecka

 

Projekty realizowane w ramach Doktoratu Wdrożeniowego 

      1.  Doktorat wdrożeniowy

 • wartość projektu: 2 387 280,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 2 387 280,00 PLN
 • instytucja finansująca: MEIN
 • okres realizacji: 2017-10-01 - 2022-08-31
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Projekty zrealizowane w ramach innych Programów

    1. Wyposażenie laboratorium odnawialnych źródeł energii na WKŚiR

 • wartość projektu: 200 000,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 100 000,00 PLN
 • instytucja finansująca:  WFOŚiGW
 • okres realizacji: 2018-10-01 - 2020-09-01
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT

    2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Ośrodka Doświadczalnego w Lipniku i Ostoi

 • wartość projektu: 37 129,30 PLN
 • kwota dofinansowania: 6 392,40 PLN
 • instytucja finansująca:  WFOŚiGW
 • okres realizacji: 2018-10-01 - 2020-09-01
 • kierownik projektu w ZUT: mgr inż. Barbara Krzeszowiak

   3.  Fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej. 

 • wartość projektu: 41 300,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 19 300,00 PLN
 • instytucja finansująca: NBP 
 • okres realizacji: 2019-11-14 - 2020-02-28
 • kierownik projektu w ZUT: dr Anna Wiktorowska-Jasik

   4. Opublikowanie czterech zeszytów kwartalnika Acta Ichthyologica et Piscatoria w 2018 roku

 • wartość projektu: 37 720,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 105 00,00 PLN
 • instytucja finansująca:  WFOŚiGW
 • okres realizacji: 2018-01-01 - 2019-01-31
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. Wojciech Piasecki

    5.  Wsparcie dla czasopism naukowych

 • wartość projektu: 70 800,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 70 800,00 PLN
 • instytucja finansująca:  MEiN
 • okres realizacji: 2019-06-01 - 2020-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Piotr Sablik 

     6.  Wsparcie dla czasopism naukowych

 • wartość projektu: 110 000,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 110 000,00 PLN
 • instytucja finansująca:  MEiN
 • okres realizacji: 2019-06-01 - 2020-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska 

      7. Projekt Edukacyjny mający na celu podniesienie wiedzy, kompetencji i świadomości ekologicznej związanej z funkcjonowaniem ekosystemów wodnych

 • wartość projektu: 95 050,00 zł
 • kwota dofinansowania: 135 200,00 zł
 • instytucja finansująca: WFOŚiGW
 • okres realizacji: 2021-09-01 - 2022-04-30
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab.Krzysztof Formicki