Realizowane projekty

 

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

     1.  ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet 

 • wartość projektu: 9 085 273,78 PLN
 • kwota dofinansowania: 8 812 715,56 PLN
 • instytucja finansująca:  NCBR 
 • okres realizacji: 2018-09-01 - 2023-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: mgr Adrianna Gudzowska

    2. ZUT 4.0 - Kierunek: Przyszłość 

 • wartość projektu: 12 107 682,39 PLN 
 • kwota dofinansowania: 11 744 451,91 PLN
 • instytucja finansująca:  NCBR
 • okres realizacji: 2019-09-01 - 2023-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT

   3. Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarZUTów

 • wartość projektu: 4 445 267,95 PLN 
 • kwota dofinansowania: 4 311 868,49 PLN
 • instytucja finansująca:  NCBR
 • okres realizacji: 2020-01-01 - 2023-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Dominika Plust

    4. Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

 • wartość projektu: 1 508 874,48 PLN
 • kwota dofinansowania: 1 463 608,20 PLN
 • instytucja finansująca:  NCBR 
 • okres realizacji: 2019-03-01 - 2023-02-28
 • kierownik projektu w ZUT: mgr inż. Emilia Bachtiak-Radka  

     5.  Szkoła Orłów 

 • wartość projektu: 2 634 975,00 PLN
 • kwota dofinansowania:  2 634 975,00 PLN
 • instytucja finansująca: MNiSW
 • okres realizacji: 2019-09-27 - 2023-06-02
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Piotr Sulikowski, prof. ZUT

      6.  Akademia Kształtowania Przestrzeni Dostępnej

 • wartość projektu: 2 448 518,48 PLN
 • kwota dofinansowania: 2 355 963,68 PLN
 • instytucja finansująca: NCBR
 • okres realizacji: 2020-04-01 - 2023-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. arch. Katarzyna Krasowska

      7. Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie

 • wartość projektu:5 966 999,67 zł
 • kwota dofinansowania: 1 134 111,72 zł
 • instytucja finansująca: NCBR
 • okres realizacji:  2021-05-02 - 2023-12-31
 • kierownik projektu w ZUT:  dr inż. arch. Adam Zwoliński

 

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

  1.  Pionier-Lab Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji

 • wartość projektu: 525 012 372,78 zł
 • kwota dofinansowania:  5 432 400, 00 zł
 • instytucja finansująca:  OPI
 • okres realizacji: 2018-01-01 - 2023-12-31
 • kierownik projektu w ZUT:  dr inż. Krzysztof Bogusławski

     2.  Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn stosowanych w przemyśle wydobywczym

 • wartość projektu: 30 846 763,75 PLN
 • kwota dofinansowania: 1 305 750,00 PLN
 • instytucja finansująca:  NCBR
 • okres realizacji: 2020-01-01 - 2023-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska

    3. Opracowanie inteligentnego i bezobsługowego systemu stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru

 • wartość projektu: 12 981 748,75 PLN
 • kwota dofinansowania: 1 300 915,00 PLN
 • instytucja finansująca:  NCBR
 • okres realizacji: 2021-01-01 - 2023-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Stefan Domek

  4. Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW)

 • wartość projektu: 61 425 873,74 PLN
 • kwota dofinansowania:  42 913 294,03 PLN
 • instytucja finansująca:  NCBR
 • okres realizacji: 2021-01-01 - 2023-12-31
 • kierownik projektu w ZUT:  prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

 

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

   1.   Opracowanie urządzenia separującego odcinki zasilania z wykorzystaniem dielektryków kompozytowych

 • wartość projektu: 4 886 868,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 500 000,00 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2020-03-01 - 2023-09-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Szymon Banaszak

 2.   Utworzenie laboratorium badawczego druku 3D i laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadów

 • wartość projektu: 5 020 000,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 3 487 214,00 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2022-06-01 - 2023-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Anna Głowacka prof. ZUT

      3.  Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w laboratorium technologii inteligentnych materiałów i struktur tłumiących

 • wartość projektu: 5 150 959,25 PLN
 • kwota dofinansowania: 3 585 506,68 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2022-04-01 - 2023-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz prof. ZUT

     4.   Doposażenie pracowni badań i certyfikacji EMC

 • wartość projektu: 4 561 175,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 3 171 606,25 PLN
 • instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski WZP
 • okres realizacji: 2022-04-01 - 2023-10-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Przemysław Łopato prof. ZUT

 

Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

    1. Wino bez siarki: innowacyjne technologie w winnicy i winiarni wspierające ograniczenia dodatku siarki do win gronowych

 • wartość projektu: 728 881,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 660 881,00 PLN
 • instytucja finansująca: ARiMR
 • okres realizacji: 2021-02-15 - 2023-04-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Ireneusz Ochmian

      2.  Genotypowanie pszenicy Ozimej

 • wartość projektu: 1 327 799,00 PLN 
 • kwota dofinansowania: 1 193 180,00 PLN
 • instytucja finansująca: ARiMR
 • okres realizacji: 2021-01-01 - 2023-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT

 3. Niskotemperaturowe suszenie i modyfikacja jakości zbóż z wykorzystaniem technologii promieniowania podczerwonego HEATING Infrared

 • wartość projektu:
 • kwota dofinansowania:
 • instytucja finansująca: ARiMR
 • okres realizacji:
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. Marek Bury, prof. ZUT

     

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

1.  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZUT w Szczecinie

 • wartość projektu: 10 563 597,89 PLN 
 • kwota dofinansowania: 6 532 456,67 PLN
 • instytucja finansująca:  NFOŚiGW
 • okres realizacji: 2014-11-24 - 2023-03-31
 • kierownik projektu w ZUT: mgr inż. Anna Marel-Palenica

 

Projekty realizowane w ramach Programu Rybactwo i Morze

     1.  Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych)w oparciu o przyjazne środowisko innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich  wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu 

 • wartość projektu: 5 908 928,53 PLN
 • kwota dofinansowania: 3 936 686,36 PLN
 • instytucja finansująca: ARiMR
 • okres realizacji: 2018-06-01 - 2023-05-31
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki prof. zw.

      2.  Innowacyjny system gospodarki wodnej, azotowo-fosforowej oraz zarządzania energią elektryczną w obiekcie hodowlanym pstrąga tęczowego w systemie RAS

 • wartość projektu: 10 372 753,45 PLN
 • kwota dofinansowania:  2 386 559,81 PLN
 • instytucja finansująca: ARiMR 
 • okres realizacji: 2020-01-01 - 2023-06-30
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki prof. zw.

      3. Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegające na optymalizacji wykorzystania istniejącej powierzchni hodowlanej i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, umożliwiających chów perspektywicznych gatunków ryb (łososiowatych, drapieżnych, jesiotrowatych) przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznych walorów stawów i ekonomiczno-społecznym wzmocnieniu polskiej akwakultury śródlądowej-STAWPROPLUS

 • wartość projektu: 5 451 362,27 PLN
 • kwota dofinansowania:  537 137,20 PLN
 • instytucja finansująca: ARiMR 
 • okres realizacji: 2020-01-01 - 2023-05-31
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki prof. zw.

  4. Opracowanie technologii nowych i innowacyjnych produktów z karpia w celu zapewnienia całorocznego zbytu tego surowca z gospodarstw akwakultury

 • wartość projektu: 2 837 679,53 PLN
 • kwota dofinansowania:  2 837 679,53 PLN
 • instytucja finansująca: ARiMR 
 • okres realizacji: 2020-06-01 - 2023-05-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Grzegorz Tokarczyk

      5. Redukcja zużycia energii w aspekcie zmniejszenia negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i morskiego na środowisko

 • wartość projektu: 3 845 317,16 PLN
 • kwota dofinansowania:   3 845 317,16 PLN 
 • instytucja finansująca: ARiMR 
 • okres realizacji: 2020-09-01 - 2023-06-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Krzysztof Danilecki prof. ZUT 

     6.  Opracowanie innowacyjnych i proekologicznych metod wykorzystujących presję środowiska w rozrodzie i inkubacji ikry oraz wychowie stadiów młodocianych ryb łososiowatych, w naturalnym środowisku, niedostępnym ze względu na przeszkody migracji

 • wartość projektu: 4 705 829,81 PLN 
 • kwota dofinansowania:  4 705 829,81 PLN 
 • instytucja finansująca: ARiMR 
 • okres realizacji: 2020-09-01 - 2023-06-30
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki prof. zw.

    7.   System doradztwa spersonalizowanego w oparciu o stosowanie innowacyjnych praktyk produkcyjnych, rozwój technologiczny i zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań zarządzania w gospodarstwach rybackich ze szczególnym uwzględnieniem hodowli ryb łososiowatych.

 • wartość projektu: 1 406 891,99 PLN
 • kwota dofinansowania:   1 406 891,99 PLN
 • instytucja finansująca: ARiMR 
 • okres realizacji: 2020-12-01 - 2023-06-30
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki prof. zw.

      8.   Ochrona naturalnych zasobów dwuśrodowiskowych gatunków ryb zagrożonych i cennych gospodarczo- siei  wędrownej e certy, poprzez zastosowanie innowacyjnych metod wspomagania naturalnego rozrodu

 • wartość projektu: 2 137 495,06 PLN
 • kwota dofinansowania:  2 137 495,06 PLN
 • instytucja finansująca: ARiMR 
 • okres realizacji: 2020-06-01 - 2023-02-28 
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki prof. zw.

9.  Opracowanie technologii wytwarzania nowych, innowacyjnych produktów z wykorzystaniem mięsa pochodzącego z ryb małocennych gospodarczo i niechcianych połowów - ryby niechciane ze smakiem zjadane

 • wartość projektu: 1 028 970,69 PLN
 • kwota dofinansowania:  1 028 970,69 PLN
 • instytucja finansująca: ARiMR 
 • okres realizacji: 2023-01-01 - 2023-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof.ZUT

10. Niskonaładowany multitroficzny system do chowu ryb i foślin/Fishplant

 • wartość projektu: 2 993 718,11 PLN
 • kwota dofinansowania:  369 053,99 PLN
 • instytucja finansująca: ARiMR 
 • okres realizacji: 2022-11-01 - 2023-06-30
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT

 11. Opracowanie i wykorzystanie pułapkowych narzędzi połowu dostosowanych do warunków panujących w polskiej przybrzeżnej strefie Bałtyku

 • wartość projektu: 1 950 069,30 PLN
 • kwota dofinansowania:  412 958,80 PLN
 • instytucja finansująca: ARiMR 
 • okres realizacji: 2023-02-01 - 2023-12-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT

 

Projekty realizowane w ramach Doktoratu Wdrożeniowego 

      1.   Doktorat wdrożeniowy II 

 • wartość projektu dla ZUT: 1 534 680,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 511 560,00 PLN
 • instytucja finansująca: MEIN
 • okres realizacji: 2018-10-01 - 2023-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy 

     2.  Stypendium doktoranckie w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy I" 

 • wartość projektu dla ZUT: 2 341 316,56 PLN
 • kwota dofinansowania: 2 341 316,56 PLN
 • instytucja finansująca: MEiN
 • okres realizacji: 2019-10-01 - 2024-09-30
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

     3.   Doktorat Wdrożeniowy edycja IV

 • wartość projektu: 5 727 640,12 PLN
 • kwota dofinansowania: 5 727 640,12 PLN
 • instytucja finansująca: MEiN
 • okres realizacji: 2020-10-01 - 2025-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Rafał Rakocz

      4.   Doktorat wdrożeniowy VI (Modelowanie procesów decyzyjnych w zakresie wejścia statków morskich i śródlądowych na tor wodny Świnoujście-Szczecin)

 • wartość projektu: 324 077,36 PLN
 • kwota dofinansowania: 324 077,36 PLN
 • instytucja finansująca: MEiN
 • okres realizacji: 2022-10-01 - 2026-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz prof. ZUT

   5.   Doktorat wdrożeniowy VI (Opracowanie urządzenia do zatężania próbek gazowych)

 • wartość projektu: 338 632,36 PLN
 • kwota dofinansowania: 338 632,36 PLN
 • instytucja finansująca: MEiN
 • okres realizacji: 2022-10-01 - 2026-10-31
 • kierownik projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Magdalena Janus

Projekty realizowane w ramach Programów NCBiR

      1.   Innowacyjna technologia skojarzonej uprawy roślin i produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem rozwiązań fotowoltaicznych

 • wartość projektu dla ZUT: 2 023 602,00 PLN
 • kwota dofinansowania: 2 023 602,00 PLN
 • instytucja finansująca: NCBiR (Nowe Technologie w zakresie energii)
 • okres realizacji: 2023-06-19 -2029-10-19
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT

 

Projekty realizowane w ramach Programów MEiN

      1.   Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech edycja 2022-2024

 • wartość projektu dla ZUT: 51 901,48 PLN
 • kwota dofinansowania: 38 650,48 PLN
 • instytucja finansująca: MEiN (SON)
 • okres realizacji: 2023-02-07 -2023-08-17
 • kierownik projektu w ZUT: mgr Anna Narloch

 

Projekty realizowane w ramach Funduszy Norweskich i EOG

      1.   Synergiczne domieszkowanie metali i niemetali dwutlenkiem tytanu w celu wytworzenia wodoru w świetle UV i Vis

 • wartość projektu dla ZUT: 250 000,00 EURO
 • kwota dofinansowania: 250 000,00 EURO
 • instytucja finansująca: MFiPR
 • okres realizacji: 2023-09-01 -2024-08-31
 • kierownik projektu w ZUT: dr hab. inż. Iwona Pełech, prof. ZUT