Archiwum aktualności

Ogłoszenie V konkursu INFOSTRATEG 20.12.2022 09:06

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło piąty konkurs w strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne INFOSTRATEG”.

 

Zakres tematyczny konkursu obejmuje automatyczną detekcję obiektów topograficznych. Na dofinansowanie innowacyjnych projektów instytucja planuje przeznaczyć 13 milionów złotych.

Głównym celem programu jest rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących AI i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Realizacja programu ma również pozwolić na: utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań, znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych, zastosowanie sieci neuronowych w robotyce i automatyzacji, stworzenie narzędzi opartych o technologię blockchain przyspieszających rozwój gospodarki cyfrowej, a także na stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów czy usług i efektywność procesów.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą przedsiębiorstwa lub jednostki naukowe (maksymalnie pięć podmiotów).

NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

·         badania podstawowe (możliwe do realizacji jedynie przez jednostkę naukową),

·         badania przemysłowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo), eksperymentalne prace rozwojowe (obowiązkowe w projekcie, możliwe do realizacji przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo),

·         prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwo).

Ze względu na stymulowanie wykonawców do przedstawiania jak najbardziej innowacyjnych rozwiązań, NCBR wprowadza w konkursie wymóg podziału zgłaszanych projektów na trzy fazy.

Okres realizacji projektów wynosi 28 miesięcy, począwszy od 1 grudnia 2023 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie rozpocznie się 24 lutego i potrwa do 2 czerwca 2023 r.

Więcej informacji

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marta Turbo: marta.turbo@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 44 92.