Archiwum aktualności

VIII konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG 01.03.2022 14:20

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza VIII konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG

 

GOSPOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych, którego celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

VIII konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG obejmuje jedno zagadnienie badawcze pn. "Opracowanie polskiej bazy scenariuszy drogowych umożliwiających testowanie systemów percepcji dla autonomicznych pojazdów – BAT."

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń – maksymalna liczba podmiotów w konsorcjum wynosi 5.

Budżet konkursu wynosi 10 000 000 zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 29 marca i potrwa do 31 maja 2022 r., do godz. 16:00.

Wnioski składać można  wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Link do systemu będzie aktywny od 29 marca 2022 r.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Martyna Bober: martyna.bober@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 4469.

Szczegółowe informacje na temat konkursu