Regulamin studiów doktoranckich

Zmiana regulaminu studiów doktoranckich

Uchwała zmieniająca uchwałę nr 28 Senatu ZUT z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  3,27 MB)

dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  29 kB)