Kontakt - Pion Prorektora ds. kształcenia

Prorektor ds. kształcenia - dr inż. Piotr Piela

tel.  91 449 47 17

e-mail: dzial.ksztalcenia@zut.edu.pl

Dział kształcenia 

  • mgr Aldona Cyran-Kęsicka - kierownik działu 91 449 47 17
  • mgr Anna Komisarek - specjalista 91 449 47 17

Sekcja ds. programów i jakości kształcenia

  • mgr inż. Justyna Żuk-Błaszyk - kierownik sekcji 91 449 44 71
  • mgr Anita Matyjaszczyk - starszy specjalista 91 449 48 44
  • mgr Kamila Świerklańska - specjalista - 91 449 44 71
  • mgr inż. Aleksandra Rosińska - st. referent - 91 449 44 71

Sekcja ds. rozliczeń dydaktyki i kształcenia ustawicznego

  • mgr inż. Małgorzata Ciszewska-Marcinkowska - kierownik sekcji 91 449 43 39
  • mgr inż. Beata Marchewczyk - starszy specjalista 91 449 43 39
  • mgr Małgorzata Nazarkiewicz - starszy specjalista 91 449 48 04

Studia doktoranckie

al. Piastów 19, pok. 146

  • mgr inż. Kinga Wolny - specjalista 91 449 44 39