Archiwum wiadomości dla pracowników

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku zmarł w wieku 73 lat dr inż. Konrad Konowalski 29.04.2021 08:21

Dr inż. Konrad Konowalski  - wieloletni pracownik Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Szczecińskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, członek Oddziału Szczecińskiego PTMTS, specjalista w dziedzinie mechaniki kontaktu w budowie maszyn. Nauczyciel akademicki, wieloletni wykładowca wytrzymałości materiałów i metody elementów skończonych, wychowawca wielu pokoleń inżynierów mechaników, opiekun naukowy i mentor młodych pracowników nauki.

W Zmarłym żegnamy Człowieka szlachetnego i życzliwego, wspaniałego współpracownika, kolegę i przyjaciela.

Dziekan, Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, pracownicy i studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w dniu 30 kwietnia 2021 roku, o godzinie 1315 , w Kaplicy Bocznej II na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Klepsydra