Archiwum wiadomości dla pracowników

Zachodniopomorskie Noble 10.05.2022 11:12

Dział Nauki informuje, że Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki organizuje po raz kolejny konkurs "Zachodniopomorskie Noble", którego celem jest promocja najwybitniejszych osiągnięć nauki naszego województwa.

Zgodnie z regulaminem konkursu, w ośmiu kategoriach nauk: humanistycznych, podstawowych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, o morzu i artystycznych zostaną nagrodzone prace wykonane w roku 2021 i spełniające wymogi najwyższych standardów.  W kategoriach nauki, tam, gdzie ich charakter to umożliwia, klasyfikacja osiągnięć będzie uwzględniała pozycję publikacji na liście filadelfijskiej lub wdrożone i/lub sprzedane patenty, przy czym promowane będą prace wykonane w Polsce, szczególnie w naszym regionie.

Wnioski kandydatów z opinią właściwej Rady Dyscypliny należy składać w  Dziale Nauki w nieprzekraczającym terminie do dnia 16 maja  2022 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie Dział Nauki w zakładce Nagrody za działalność naukową i dydaktyczną.