Podyplomowe Studia Rehabilitacja zwierząt

Studia podyplomowe: Rehabilitacja zwierząt

Studia administrowane są przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr Katarzyna Pęzińska – Kijak

 

Środowisko, do którego skierowana jest oferta studiów podyplomowych:

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobywaniem oraz pogłębieniem  wiedzy na temat rehabilitacji zwierząt. Studia adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia kierunków przyrodniczych, nauk medycznych i weterynaryjnych, nauk o zdrowiu, kultury fizycznej tj. weterynaria, fizjoterapia, zootechnika, zoofizjoterapia, kynologia, biologia, wychowanie fizyczne, behawiorystyka i psychologia zwierząt.

Studia podyplomowe „Rehabilitacja zwierząt” przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich/lekarskich) na kierunkach: przyrodniczych, nauk medycznych i weterynaryjnych, nauk o zdrowiu, kultury fizycznej tj. weterynaria, fizjoterapia, zootechnika, zoofizjoterapia, kynologia, biologia, wychowanie fizyczne, behawiorystyka i psychologia zwierząt.

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad oraz pomocy w zakresie zoofizjoterapii małych i dużych zwierząt.

 

Więcej informacji:

biotechnologia.zut.edu.pl/strona-kandydatow/rekrutacja-na-studia-podyplomowe/rehabilitacja-zwierzat.html