Podyplomowe Studia Eksploatacja i utrzymanie ruchu elektrowni gazowo-parowych

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe eksploatacja i utrzymanie ruchu elektrowni gazowo-parowych są skierowane są do absolwentów takich kierunków studiów jak energetyka, elektroenergetyka, mechanika i budowa maszyn, elektronika, automatyka, mechatronika, inżynieria materiałowa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Specjalistyczny charakter studiów sprawia, że są one przeznaczone dla osób pracujących lub chcących pracować w elektrowniach i/lub elektrociepłowniach systemowych, przemysłowych (zakładowych) oraz miejskich lub komunalnych wykorzystujących bloki gazowo-parowe.

Cel studiów

 

Zmiany w sektorze energetycznym zmierzające w kierunku zastępowania bloków węglowych systemami wysokosprawnymi i niskoemisyjnymi, do których należą miedzy innymi bloki gazowo-parowe wymagają specjalistów w zakresie eksploatacji i utrzymania ruch tego typu układów. Zatem zasadniczym celem studiów jest zaznajomienie absolwentów z zagadnieniami eksploatacyjnymi i cieplno-przepływowymi bloków gazowo-parowych.

Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz praktyków z przemysłu.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Więcej