Podyplomowe Studia Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Podyplomowe Studia Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków administrowane są przez Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w technologii wody i ścieków, z podstawami monitoringu wód i ścieków z uwzględnieniem akredytacji laboratoriów badawczych oraz z prawnymi, ekonomicznymi i przestrzennymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw gospodarki wodnej. Dodatkowo słuchacze zdobędą wiedzę dot. praktycznego stosowania programu AUTOCAD@

Zajęcia prowadzone są systemem hybrydowym niestacjonarnym – w soboty i w niedziele.

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. Hanna Siwek

Bliższe informacje: tel. 91 449 63 20, 793 525 004, hanna.siwek@zut.edu.pl

Więcej: http://spuwos.zut.edu.pl