Komunikat nr 2 UKW

 1. Komunikat nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej ZUT w Szczecinie  z dnia 08 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu dokumentów i wzorów druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020 – 2024 - skan dokumentu z podpisem - obowiązujący
 2. Komunikat nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej ZUT w Szczecinie  z dnia 08 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu dokumentów i wzorów druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020 – 2024 -  dokument bez podpisu - obowiązujący

 

Do pobrania: 
Wzory druków:

 1. Protokoły Wydziałowych Komisji Wyborczych dla wyborów:

  1. Uczelnianego Kolegium Elektorów:

   1. Wybory z grupy profesorów i profesorów uczelni.
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
   3. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  2. Senatu:

   1. Wybory z grupy profesorów i profesorów uczelni.
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
   3. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  3. Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich:

   1. Wybory z grupy profesorów.
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

 2. Protokoły Komisji Jednostek Pozawydziałowych dla wyborów:

  1. Uczelnianego Kolegium Elektorów:

   1. Wybory z grupy profesorów i profesorów uczelni.
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
   3. Wybór delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  2. Senatu:

   1. Wybór z grupy profesorów i profesorów uczelni.
   2. Wybór delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
   3. Wybór delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  3. Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich:

   1. Wybory z grupy profesorów.
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

 3. Protokoły Komisji Administracji Centralnej dla wyborów:

  1. Uczelnianego Kolegium Elektorów:

   1. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  2. Senatu:

   1. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 4. Protokoły Komisji Zebrań Uczelnianych dla wyborów:

  1. Uczelnianego Kolegium Elektorów

   1. Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
   2. Wybory z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  2. Senatu:

   1. Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
   2. Wybory z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  3.  Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich:

   1. Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

    

 5. Zgłoszenia kandydatur:

  1. Zgłoszenie kandydatury na funkcję Rektora.
  2. Zgłoszenie kandydatury na funkcję członka Rady Uczelni.

 6. Oświadczenia / zgody kandydatów:

  1. Oświadczenie / zgoda kandydata na funkcję Rektora.
  2. Oświadczenie / zgoda kandydata na funkcję członka Rady Uczelni.

 7. Wzory kart do głosowania dla komisji wydziałowych i okręgowych:

  1. Więcej niż jeden kandydat.
  2. Jeden kandydat.

 8. Wzory pieczątek komisji wydziałowych i okręgowych.
Wykaz dokumentów:
 1. Kalendarz wyborczy na kadencję 2020 - 2024.
 2. Załącznik nr 1 do Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie „Ordynacja wyborcza”.
 3. Rozdział 2 art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów.
 4. Pismo Okólne nr 7 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby wyrażające zgodę na kandydowanie lub zgodę na objęcie lub wykonywanie funkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.