Komunikat nr 2 UKW

 1. Komunikat nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej ZUT w Szczecinie  z dnia 08 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu dokumentów i wzorów druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020 – 2024 - skan dokumentu z podpisem - obowiązujący (format:  pdf, rozmiar:  772 kB)
 2. Komunikat nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej ZUT w Szczecinie  z dnia 08 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu dokumentów i wzorów druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020 – 2024 -  dokument bez podpisu - obowiązujący (format:  doc, rozmiar:  58 kB)

 

Do pobrania: 
Wzory druków:

 1. Protokoły Wydziałowych Komisji Wyborczych dla wyborów:

  1. Uczelnianego Kolegium Elektorów:

   1. Wybory z grupy profesorów i profesorów uczelni (format:  doc, rozmiar:  34 kB).
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  29 kB)
   3. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  30 kB)

  2. Senatu:

   1. Wybory z grupy profesorów i profesorów uczelni. (format:  doc, rozmiar:  35 kB)
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  31 kB)
   3. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  31 kB)

  3. Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich:

   1. Wybory z grupy profesorów. (format:  doc, rozmiar:  34 kB)
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  34 kB)

 2. Protokoły Komisji Jednostek Pozawydziałowych dla wyborów:

  1. Uczelnianego Kolegium Elektorów:

   1. Wybory z grupy profesorów i profesorów uczelni. (format:  doc, rozmiar:  34 kB)
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  30 kB)
   3. Wybór delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  30 kB)

  2. Senatu:

   1. Wybór z grupy profesorów i profesorów uczelni. (format:  doc, rozmiar:  35 kB)
   2. Wybór delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  32 kB)
   3. Wybór delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  32 kB)

  3. Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich:

   1. Wybory z grupy profesorów (format:  doc, rozmiar:  31 kB).
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  33 kB)

 3. Protokoły Komisji Administracji Centralnej dla wyborów:

  1. Uczelnianego Kolegium Elektorów:

   1. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  30 kB)

  2. Senatu:

   1. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  31 kB)

 4. Protokoły Komisji Zebrań Uczelnianych dla wyborów:

  1. Uczelnianego Kolegium Elektorów

   1. Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  29 kB)
   2. Wybory z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  29 kB)

  2. Senatu:

   1. Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  30 kB)
   2. Wybory z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  32 kB)

  3.  Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich:

   1. Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  31 kB)

    

 5. Zgłoszenia kandydatur:

  1. Zgłoszenie kandydatury na funkcję Rektora. (format:  doc, rozmiar:  30 kB)
  2. Zgłoszenie kandydatury na funkcję członka Rady Uczelni. (format:  doc, rozmiar:  32 kB)

 6. Oświadczenia / zgody kandydatów:

  1. Oświadczenie / zgoda kandydata na funkcję Rektora. (format:  doc, rozmiar:  34 kB)
  2. Oświadczenie / zgoda kandydata na funkcję członka Rady Uczelni. (format:  docx, rozmiar:  21 kB)

 7. Wzory kart do głosowania dla komisji wydziałowych i okręgowych:

  1. Więcej niż jeden kandydat. (format:  doc, rozmiar:  24 kB)
  2. Jeden kandydat. (format:  docx, rozmiar:  18,00 kB)

 8. Wzory pieczątek komisji wydziałowych i okręgowych. (format:  docx, rozmiar:  15,35 kB)
Wykaz dokumentów:
 1. Kalendarz wyborczy na kadencję 2020 - 2024. (format:  doc, rozmiar:  76 kB)
 2. Załącznik nr 1 do Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie „Ordynacja wyborcza”. (format:  docx, rozmiar:  75 kB)
 3. Rozdział 2 art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (format:  doc, rozmiar:  29 kB).
 4. Pismo Okólne nr 7 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby wyrażające zgodę na kandydowanie lub zgodę na objęcie lub wykonywanie funkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (z poóźn. zm.). (format:  docx, rozmiar:  35 kB)