Komunikat nr 24 UKW

  1. Komunikat nr 24 Uczelnianej Komisji Wyborczej ZUT z dnia 19.04.2023 r. w sprawie dokumentów i wzorów druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Rad dyscyplin na kadencję 2023-202 (format:  doc, rozmiar:  52 KB)6 - dokument bez podpisu
  2. Komunikat nr 24 Uczelnianej Komisji Wyborczej ZUT z dnia 19.04.2023 r. w sprawie dokumentów i wzorów druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Rad dyscyplin na kadencję 2023-2026 (format:  pdf, rozmiar:  383 KB) - dokument z podpisem

 

Do pobrania: 
Wzory druków:

1. Protokoły Wydziałowych Komisji Wyborczych dla wyborów:

1.1. Rady dyscypliny:

1.1.1. Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  30 KB)

2. Oświadczenia / zgody kandydatów:

2.1. Oświadczenie / zgoda kandydata na funkcję członka Rady dyscypliny (format:  docx, rozmiar:  26 KB)

3. Wzory kart do głosowania dla komisji wydziałowych:

3.1. Więcej niż jeden kandydat. (format:  doc, rozmiar:  24 KB)

3.2. Jeden kandydat. (format:  docx, rozmiar:  18,00 KB)

Wykaz dokumentów:

1. Kalendarz wyborczy na kadencję 2020 - 2024. (format:  doc, rozmiar:  76 KB)

2. Załącznik nr 1 do Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie „Ordynacja wyborcza”. (format:  docx, rozmiar:  75 KB)

3. Rozdział 2 art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994 – 1990 oraz treści tych dokumentów. (format:  doc, rozmiar:  26 KB)

4. Pismo Okólne nr 7 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby wyrażające zgodę na kandydowanie lub zgodę na objęcie lub wykonywanie funkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (z poźn. zm.). (format:  docx, rozmiar:  35 KB)