Informacje bieżące

Baltic University Programme: BUP Mobility Grant dla młodych naukowców 23.02.2024 09:34

Baltic University Programme zaprasza młodych naukowców prowadzących badania w obszarze zrównoważonego rozwoju (każda dyscyplina) do wnioskowania o BUP Mobility Grant na wsparcie badań prowadzonych w zagranicznej uczelni zlokalizowanej w regionie Morza Bałtyckiego.

Do wnioskowania uprawnione są osoby, które uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich 5 lat. Proponowany projekt badawczy musi być bezpośrednio związany z tematyką zrównoważonego rozwoju i regionem Morza Bałtyckiego.

Wsparcie przeznaczone na koszty podróży i zakwaterowania udzielane jest w maksymalnej kwocie 3000 euro. Minimalny okres pobytu wynosi 1 miesiąc.

Więcej informacji na stronie BUP Mobility Grant - The Baltic University Programme - Uppsala University, Sweden (uu.se)

Zgłoszenia elektroniczne składane przez powyższą stronę internetową przyjmowane są do 30 kwietnia 2024.