Informacje bieżące

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z bazy ACM Digital Library 06.03.2019 13:00

Dostęp do bazy sfinansowano w ramach projektu pn. „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z205/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój