Informacje bieżące

Dla tych, co mierzą wysoko – mentoring wsparciem młodych naukowców 04.07.2023 11:52

Koniec studiów czy początek kariery naukowej? Mnóstwo pytań i wątpliwości ale, by je rozwiać, nie wystarczy już wsparcie rodziców ani najbardziej zaufanych przyjaciół. Sam początek, o ile ma być to kariera przemyślana i dobrze zaplanowana zamiast przypadkowa i chaotyczna, wymaga konsultacji z kimś, kto już przeszedł jakąś drogę, jest naukowcem.

Gdzie go spotkać? Akademickie programy mentoringowe są okazją do takiego spotkania. Doktorantka pierwszego roku Szkoły Doktorskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie mgr inż. Kamila Splinter w czerwcu ukończyła jeden z nich.

Program szkoleniowo-mentoringowy TopMinds to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Top500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Jego adresatami są doktoranci oraz studenci ostatnich lat studiów magisterskich polskich uczelni, którzy chcą zaplanować swoją ścieżkę zawodową w obszarze nauki. Jak czytamy w regulaminie celem programu jest przygotowanie młodych, zdolnych naukowców i naukowczyń do funkcjonowania w krajowym i międzynarodowym środowisku akademickim. Najważniejszym elementem realizacji tego celu jest pomoc w skutecznym dobraniu się w pary mentorów oraz osób mentorowanych.

Mentorzy rekrutują się spośród uczestników poprzednich edycji programów Top 500 Innovators i/lub Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i posiadają tytuł naukowy co najmniej doktora. Mentorowani to wszyscy ci, którym nie brakuje osiągnięć, ambicji i pomysłów ale potrzebują kogoś z kim będą mogli te pomysły uporządkować, a ambicje rozbudzić we właściwym kierunku, by skuteczniej osiągnąć zamierzone cele. W zakończonej szóstej edycji TopMinds wzięło udział 16 mentorowanych wybranych ze 151 zgłoszeń.

Szczecińska doktorantka swoją karierę naukową rozwija od początku studiów, które rozpoczęła jako finalistka konkursu e(x)plory. Jest pasjonatką technologii chemicznej oraz zaangażowaną medialnie propagatorką tego kierunku studiów, m.in. prowadzi profil w mediach społecznościowych dedykowany ściśle swojej dziedzinie. Jej aktywność naukowa przełożyła się już na wymierne sukcesy: stypendium MEiN, udział w grancie „Najlepsi z Najlepszych”, wyróżnienie w konkursie „Złoty medal chemii” to tylko niektóre z nich. Podsumowując udział w programie przyznaje, że był on ważny i potrzebny - otworzył mnóstwo drzwi w świecie nauki. Indywidualna współpraca z mentorem, dr Michałem Maciejewskim, absolwentem Automatyki i Robotyki na Politechnice Łódzkiej, stażystą Europejskiego Laboratorium Badań Jądrowych (CERN) obecnie zatrudnionym jako Senior Researcher na ETH Zürich przyniosła konkretne rezultaty. W ciągu kilku miesięcy przygotowane zostały dwie publikacje naukowe, wniosek grantowy, wystąpienie konferencyjne oraz najważniejsze - zakończona sukcesem aplikacja na staż w Helmholtz Institute for Resource Technology we Freibergu.

Na naszej uczelni niekwestionowanym ekspertem od mentoringu jako skutecznego narzędzia rozwoju na bardzo wczesnym etapie kariery naukowej jest pan dr hab. inż. Piotr Sulikowski, prof. ZUT z Wydziału Informatyki. To pod jego opieką rozwijały skrzydła nasze orły – rekrutowani już po drugim roku studiów uczestnicy Szkoły Orłów, której idea oparta jest ściśle na założeniach mentoringu. Pan Piotr jest w TopMinds od początku istnienia programu. Pełnił role organizatora, mentora, współautora książki, a w zespole zarządzającym tegoroczną edycją programu odpowiadał za opiekę nad procesem mentoringu.   

fot. Mariusz Kosiński na zlecenie Fulbright Polska