Informacje bieżące

Dofinansowanie działalności Studenckich Kół Naukowych w ramach konkursu organizowanego przez ZUT w Szczecinie i Tyco Electronics Sp. z o.o. 03.07.2023 11:59

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie Studenckich Kół Naukowych działających na Wydziale Elektrycznym, Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej zorganizowany przez ZUT w Szczecinie oraz firmę Tyco Electronics Sp. z o.o.

Dziekani wydziałów objętych konkursem: dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor oraz prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy dokonali oceny zgłoszonych wniosków oraz przyznali dofinansowanie w kwotach odpowiednio: po 10 000 zł na WE i WIMiM oraz 13 500 zł na WTiICh (ze względu na brak rozstrzygnięcia konkursu na najlepsze prace dyplomowe na tym wydziale).

Na Wydziale Elektrycznym dofinansowanie uzyskały:

SKN SARIS (Smart Autonomous Robots and Intelligent Systems) działające przy Katedrze Automatyki i Robotyki – prezes: Miłosz Kosiński, opiekun: dr inż. Rafał Osypiuk, temat pracy: Budowa platformy latającej do udziału w ogólnopolskim konkursie DRONIADA – w wysokości 6 000 zł,

SKN Teleinformatyki „Apacz 500” działające przy Katedrze Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej – prezes: Mateusz Zwolak, opiekun: dr inż. Jarosław Fastowicz, temat pracy: Projekt inteligentnych tablic przystankowych – w wysokości 4 000 zł.

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki dofinansowanie uzyskały:

SKN Mechatroników działające przy Katedrze Mechatroniki – prezes: Artur Górnostaj, opiekun: dr inż. Paweł Herbin, temat pracy: Budowa łazika oraz start w zawodach ERC – w wysokości 6 000 zł,

SKN Mechatroników działające przy Katedrze Mechatroniki – prezes: Artur Górnostaj, opiekun: dr inż. Paweł Herbin, temat pracy: Budowa dronów oraz start w zawodach DART – w wysokości 4 000 zł.

Na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej został złożony jeden wniosek, w związku z czym cała kwota wsparcia w wysokości 13 500 zł została przyznana na rzecz SKN All-Chemicy działającego przy Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów (prezes: Adam Matlak , opiekun: dr inż. Karolina Wenelska, temat pracy: Badania zastosowania dopowanej biomasy z łupiny słonecznika, jako materiału elektrodowego w superkondensatorach).