Informacje bieżące

Europejskie certyfikaty jakości dla ZUT 20.02.2019 10:19

Dwa kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie a mianowicie inżynieria materiałowa oraz transport uzyskały europejski certyfikat jakości kształcenia EUR-ACE Label przyznany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych.

Jest to certyfikat opracowany przez European Network for Engineering Accreditation. Sieć zrzesza europejskie organizacje zajmujące się kształceniem inżynierów. Certyfikaty EUR-ACE® Label są przyznawane na okres 5 lat. Uczelnia uzyskuje, poprzez dodatkową weryfikację, potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia inżynierów oraz tego, że kształcenie jest prowadzone zgodnie ze standardami ustanowionymi przez organizacje zawodowe, a akredytowany program jest oparty na efektach kształcenia. To dobra informacja o jakości ukończonych studiów na I stopniu przy kandydowaniu na studia II stopnia oraz o jakości ukończonych studiów na II stopniu przy kandydowaniu na studia doktoranckie. Z kolei pracodawcy uzyskują zapewnienie, że kompetencje kandydata w zakresie wiedzy, rozumienia i umiejętności praktycznych są zgodne z międzynarodowymi standardami w zakresie kształcenia inżynierów w zgodzie z przyjętymi w Europie normami i zasadami.

Cele, które osiągnął wydział uzyskując certyfikaty to:

  • weryfikacja wysokiej jakości kształcenia inżynierów, zgodnie ze standardami ustanowionymi przez organizacje zawodowe krajowe i międzynarodowe,
  • sukcesywne podnoszenie umiejętności kadry dydaktycznej w zakresie nowoczesnych metod nauczania oraz przybliżenie (poprzez szkolenia) procedur formalno-prawnych procesu bolońskiego,
  • utrzymanie na bardzo wysokim poziomie bazy dydaktycznej (pomieszczenia dydaktyczne, aparatura laboratoryjna, infrastruktura informatyczna, itp.) oraz udoskonalanie organizacji i zarządzania procesem dydaktycznym,
  • ogólnie dostępna informacja dla potencjalnych studentów, że program posiada certyfikację EUR-ACE ®Label.

Warto zauważyć, że Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki  uzyskał dofinansowanie procedury ubiegania się o certyfikat ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne” Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

ZUT zamierza uzyskać kolejne certyfikaty.