Informacje bieżące

Informacja dotycząca składania wniosków o finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, informatycznej i inwestycji budowlanych służącym potrzebom badań naukowych lub pracom rozwojowym na 2022 rok 29.04.2021 13:18

Dział Nauki informuje, że wzorem lat ubiegłych można składać wnioski na inwestycje związane z działalnością naukową o przyznanie dotacji na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej, infrastruktury informatycznej oraz inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub pracom rozwojowym.

Wnioski składamy w wersji elektronicznej w systemie OSF: złóż wniosek oraz w wersji papierowej, 4 egz. wydruku z systemu OSF do MEiN (część A wniosku)

W Dziale Nauki wnioski powinny być złożone do 16 lipca 2021 r., w MEiN do 31 lipca 2021 r.

W Dziale Nauki wnioski powinny być złożone odpowiednio wcześniej celem sprawdzenia, ewentualnej poprawy oraz uzyskania wymaganych podpisów.

W przypadku większej ilości wniosków składanych przez pracowników Wydziału prosimy o weryfikację wniosków czy wnioskowana aparatura się nie powiela.