Informacje bieżące

Informacja Działu Kadr dla nauczycieli akademickich 15.09.2021 10:57

Dział Kadr informuje o możliwości przedłużenia ważności legitymacji służbowych nauczycieli akademickich na kolejny rok akademicki.

W tym celu należy zgłosić się do Działu Kadr – pok. nr 3 w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (Al. Piastów 19).