Informacje bieżące

Informacja Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej 25.05.2023 09:10

Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej informuje, że z uwagi na szkolenie w dniu 26.05.2023 r. Rzecznicy Patentowi będą nieobecni.