Informacje bieżące

Informacja Kancelarii Głównej 24.06.2022 07:30

Kancelaria Główna informuje i przypomina, że wzorem lat ubiegłych dystrybucja poczty wewnętrznej, realizowana przez kierowcę, w okresie od 02 lipca do 30 września br. odbywa się we wtorki i piątki.

 

W przypadku zmiany terminu/odwołania przewozu poczty wewnętrznej Kancelaria Główna na bieżąco poinformuje o tym fakcie stałe punkty odbioru korespondencji poszczególnych jednostek.