Informacje bieżące

Informacja o deklaracji dostępności stron internetowych 03.02.2020 09:41

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nakłada na strony internetowe ZUT nowe obowiązki.

Wspomniana ustawa w art. 10 zobowiązuje podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Deklaracja dostępności:

  • powinna być przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.
  • powinna być w pełni dostępna cyfrowo, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna nie jest dostępna cyfrowo.
  • powinna spełniać określone warunki techniczne
  • powinna być opublikowana do 31 marca 2020 roku.

Za brak deklaracji dostępności grożą sankcje finansowe.

Użytkownicy kont ZUT, którzy posiadają strony internetowe w systemie zarządzania treścią – Typo3 "pracowniczym" – będą mieli dodaną deklarację przez UCI.

Użytkownicy kont ZUT, którzy posiadają strony internetowe przygotowane poza CMS Typo3  – muszą zadbać o posiadanie wyżej wymienionej deklaracji  dostępności.

Użytkownicy stron internetowych, którzy chcieliby wyłączyć swoje strony– proszeni są o kontakt z administratorami lokalnymi.

Użytkownicy potrzebujący wsparcia przy tworzeniu deklaracji dostępności na swoich stronach proszeni są o kontakt z Anną Czekalską, pełnomocnikiem Rektora ds. koordynacji stron www oraz dostępności cyfrowej – e-mail: anna.czekalska@zut.edu.pl,  tel. 91 449 58 03.