Informacje bieżące

Jedna z najlepszych prac magisterskich z informatyki dotyczy…ruchu pojazdu uprzywilejowanego. Napisał ją student ze Szczecina 14.01.2020 10:06

Marek Kamiński został laureatem 36. Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Decyzją komisji konkursowej, student Wydziału Informatyki ZUT znalazł się na trzecim miejscu.

Praca magisterska "Opracowanie modelu i systemu do symulacji ruchu pojazdu uprzywilejowanego” została napisana pod opieką dra inż. Krzysztofa Małeckiego z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Informatyki ZUT.

Podczas 36. edycji konkursu do ścisłego finału przyjęto 39 prac napisanych w roku akademickim 2018/2019 w 11 uczelniach wyższych w całym kraju.

Pierwszą nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymał mgr inż. Piotr Bielak za pracę „Incremental learning techniques for embedding of temporal graphs”  (Politechnika Wrocławska; promotor dr inż. Tomasz Kajdanowicz).

Komisja konkursowa przyznała również dwie drugie nagrody w wysokości po 4 tys. zł, które otrzymali mgr inż. Maksymilian Mika za pracę „The Frobenius and factor universality problems of the free monoid on a finite set of words” (Uniwersytet Wrocławski; promotor dr Marek Szykuła)
oraz mgr inż. Michał Jóźwiak za pracę „Deep neural Hawkes process model for dynamic network generation and prediction” (Politechnika Wroclawska; promotor: dr inż. Tomasz Kajdanowicz).

Trzecią nagrodę w wysokości 3.5 tys. zł otrzymał mgr inż. Marek Kamiński za pracę „Opracowanie modelu i systemu do symulacji ruchu pojazdu uprzywilejowanego”.

Konkurs ma na celu wymianę i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich.

Na zdjęciu Marek Kamiński z nagrodą