Informacje bieżące

Komunikat dla uczestników PPK 26.09.2023 11:02

W imieniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zachęcamy uczestników PPK do aktywnego korzystania z serwisu inPZU.
Zaloguj się i sprawdź stan swoich oszczędności w PPK
Zapoznaj się z instrukcją logowania do serwisu inPZU
Obejrzyj też film instruktażowy o logowaniu.
W serwisie inPZU możesz również:

  • wskazać lub zmienić osoby uprawnione,
  • złożyć zlecenia dotyczące m. in. zwrotu, wypłaty transferowej, wypłaty po 60. r.ż.,
  •  sprawdzić historię zleceń,
  •  pobrać okresowe potwierdzenia stanu rachunku,
  • zapoznać się z treścią umowy o prowadzenie PPK.

www.zut.edu.pl/ppk.html