Informacje bieżące

KOMUNIKAT NR 12 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 13 marca 2020 r. 13.03.2020 13:16

o organizacji pracy w Uczelni na okres obowiązywania zasad wprowadzonych zarządzeniem nr 33 Rektora ZUT z dnia 12 marca 2020 r.

W związku z zarządzeniem nr 33 Rektora ZUT z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w Uczelni związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19:

1.    Kierownicy jednostek organizacyjnych mają obowiązek wskazać imienne listy pracowników, którzy mogą być  skierowani do pracy zdalnej, czyli do pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Listy pracowników należy przekazać drogą e-mailową na adres: zdalni@zut.edu.pl

2.    Pracownicy, których praca – ze względu na charakter i znaczenie musi być wykonywana w miejscu stałego jej wykonywania – pracują w trybie dyżurów w ograniczonym wymiarze czasu pracy, naprzemiennie z innymi pracownikami danej jednostki. Tryb oraz czas pracy dyżurów ustala kierownik jednostki organizacyjnej.

3.    Zakazuje się wstępu na teren Uczelni osób spoza Uczelni oraz organizowanie spotkań służbowych do odwołania, za wyjątkiem spraw koniecznych i pilnych.

4.    Wyrażam zgodę na wcześniejsze wyjście pracowników z pracy w dniu dzisiejszym i udanie się do domów.

Rektor
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT