Informacje bieżące

Kształcenie na ZUT w roku akademickim 2021/2022 27.08.2021 15:34

Zarządzenie Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dotyczące trybu kształcenia w roku akademickim 2020/2021 na ZUT.

 

Uwzględniając obecną sytuację epidemiczną w kraju oraz zalecenia Ministra Edukacji i Nauki władze rektorskie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie podjęły decyzję o prowadzeniu kształcenia stacjonarnego w roku akademickim 2021/2022.

W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Więcej informacji w Zarządzeniu nr 90 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.