Informacje bieżące

Licencjacie, inżynierze, magistrze, doktorze! Prezydenckie nagrody do wzięcia! 30.06.2021 10:59

Nabór wniosków o Nagrody Prezydenta Szczecina za najlepsze prace naukowe rozpocznie się 1 lipca i potrwa do końca miesiąca. Do konkursu zgłaszać można prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie obronione na szczecińskich uczelniach. Autorzy najlepszych rozpraw zdobędą nagrody finansowe.

 

Nagrody mogą zostać przyznane w czterech dziedzinach:

 • nauki ścisłe i przyrodnicze;
 • nauki humanistyczno-społeczne;
 • nauk inżynieryjno-techniczne;
 • nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które zostały obronione na szczecińskich uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim, w którym przyznawana jest nagroda lub w roku poprzednim. Ważna jest także ocena – pod uwagę będą brane rozprawy ze stopniem wyższym niż dobry.

– Nagrody to wyraz uznania dla absolwentów, którzy nie boją się odważnie spoglądać w przyszłość i łączyć ją ze Szczecinem i rozwojem naszego miasta – mówi Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina. – Dlatego też szczególnie doceniamy prace naukowe, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Szczecina. Zachęcam do składania wniosków, chętnie dowiemy się, nad czym pracowaliście w ostatnich latach!

W wyborze najlepszych prac pomocą służyć będzie powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła Nagród, która przyjrzy się wszystkim zgłoszeniom i oceni je w każdej z dziedzin. Wynik tegorocznej edycji konkursu zostaną ogłoszone do końca października.

 

WARUNKI ZGŁOSZEŃ

Na konkurs mogą być zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, które:

 • zostały obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim;
 • dotyczą wybranego zakresu dyscyplin i obszarów naukowych.
 • pracę naukową może zgłosić autor/autorzy prac, a także uczelnia na której praca była obroniona, za zgodą autora/autorów prac;
 • zostały ocenione przez uczelnie w stopniu wyższym niż dobry;
 • walory metodologiczne prac winny prezentować poziom adekwatny do wymogów rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy;
 • niosą szereg korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, które bezpośrednio lub pośrednio mogą wynikać z efektów ich wdrożenia;
 • są realne do zrealizowania, a ich zastosowanie będzie pożyteczne dla Miasta lub regionu i przyczyni się do promowania szczecińskiego środowiska naukowego (w przypadku innowacyjnych projektów technicznych lub wybitnych osiągnięć naukowych);
 • w przypadki prac kierunków architektonicznych dotyczą zagadnień ważnych z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina.

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową i wykazem niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej. Wnioski można składać drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście – w Urzędzie Miasta Szczecin.

Nabór potrwa do 31 lipca 2021.