Informacje bieżące

Miniatura pomnika Michała Doliwo-Dobrowolskiego dla władz Uczelni i Wydziału Elektrycznego ZUT 20.06.2024 13:25

W dniu 13.06.2024 r. JM Rektor ZUT, prof. Jacek Wróbel gościł członków Ogólnopolskiego Komitetu ds. Promocji Osoby i Dzieła Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

W spotkaniu uczestniczyli: dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, prof. Krzysztof Okarma; kierownik Katedry Maszyn i Napędów Elektrycznych, prof. Ryszard Pałka; prezes Oddziału Szczecińskiego SEP, prof. Marcin Wardach; przewodniczący Komitetu, dr. Piotr Szymczak; wiceprzewodniczący Komitetu, mgr inż. Michał Cichowicz oraz sekretarz Komitetu, inż. Krzysztof Komorowski.

Przewodniczący Komitetu, dr inż. Piotr Szymczak, przypomniał dokonania społeczności elektryków w okresie ostatnich 25 lat. Działania te bardzo aktywnie wspierały władze rektorskie w osobach: prof. Stefana Berczyńskiego, prof. Mieczysława Wysieckiego, prof. Włodzimierza Kiernożyckiego i prof. Jacka Wróbla oraz władze dziekańskie: prof. Stanisław Bańka, prof. Andrzej Brykalski, prof. Stefan Domek i prof. Krzysztof Okarma.

Dzięki wspólnym wysiłkom doprowadzono do finału wiele inicjatyw upamiętniających dokonaniach polskiego naukowca, a wśród nich: w 2001 roku nazwano skwer w pobliżu Wydziału Elektrycznego imieniem Michała Doliwo-Dobrowolskiego oraz odsłonięto obelisk z tablicą pamiątkową; otwarto wystawę i wydano folder pt. „Michał Doliwo-Dobrowolski. Pionier Elektrotechniki”; 2 stycznia 2007 roku ZG SEP ustanowił medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego, a 10 czerwca 2022 roku odsłonięto pierwszy na świecie pomnik-ławkę Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

W imieniu elektryków szczecińskich i ogólnopolskich oraz w podziękowaniu władzom uczelni i wydziału, przewodniczący Piotr Szymczak wspólnie z prof. M. Wardachem wręczyli miniaturę pomnika-ławki rektorowi prof. Jackowi Wróblowi oraz dziekanowi prof. Krzysztofowi Okarmie.

Podczas spotkania rozmawiano o działaniach Komitetu związanych z przyznaniem dziełu Michała Doliwo-Dobrowolskiego wyróżnienia Kamieniami Milowymi IEEE. W przypadku pozytywnej decyzji, elektrycy szczecińscy działający przy Wydziale Elektrycznym i Oddziale Szczecińskim SEP zorganizują uroczyste odsłonięcie tablic IEEE w języku polskim i angielskim.

Fot. Michał Cichowicz