Informacje bieżące

NA KRAWĘDZI - wystawa zorganizowana przez pracowników naukowych Katedry Architektury Wnętrz ZUT 24.10.2023 15:23

Do 12 listopada można oglądać prace 24 rzeźbiarzy i ceramików reprezentujących akademickie środowiska twórcze ze Szczecina, Poznania, Kalisza, Wrocławia, Katowic, Łodzi, Torunia oraz Gdańska.

Dzieła wystawiono w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

„Na krawędzi” to hasło wywoławcze, inspiracja prac rzeźbiarskich, ceramiki oraz różnych form przestrzennych.  - "To komentarz do wydarzeń klimatycznych, politycznych lub też odniesienie się do osobistych przeżyć; wszystkiego co nas otacza i pod wieloma względami determinuje, pobudzając jednocześnie artystyczną wizję" - podają twórcy wydarzenia.

Wystawa jest cyklicznym przedsięwzięciem, które odbywa się w Szczecinie od 2016 roku. Tegoroczna, ósma odsłona po raz pierwszy przybrała formułę „wędrującą”. Inauguracja miała miejsce w Szczecinie, a kolejnymi przystankami będą ośrodki akademickie: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Wydział Artystyczny UAM w Kaliszu, Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Finisaż odbędzie się w  Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Fot. Renata Jackowiak/ZUT