Informacje bieżące

Na ZUT młodzież po oksfordzku będzie debatować o AI 24.10.2023 14:01

Debata oksfordzka „Młodzi ludzie o sztucznej inteligencji. Jej szanse i zagrożenia” odbędzie się w czwartek, 26 października na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT, Audytorium Maximum, ul. Słowackiego 17 w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni dla młodzieży, do wyrażenia refleksji nad rozwojem sztucznej inteligencji oraz jej wpływem na społeczeństwo.

W debacie udział wezmą uczniowie ze szczecińskich szkół: IV LO im. Bolesława Prusa, VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz IX LO im. Bohaterów Monte Casino. Zespoły są przygotowywane przez nauczycielki: Joannę Sadłowską oraz Izabelę Bembenek-Kloc. Debatę poprowadzi dr Zofia Fenrych.

Dyskusja będzie się koncentrować na kilku aspektach, w tym m.in. szanse rozwoju sztucznej inteligencji, zagrożenia z tym związane, kwestie etyczne i moralne oraz rola młodych ludzi w kształtowaniu przyszłości SI. 

Debacie będzie towarzyszyła wystawa plakatów, na których wybrane zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją przedstawili uczniowie V LO im. Adama Asnyka. Nie zabraknie pokazu grafik, które z wykorzystaniem narzędzi AI przygotowali uczniowie IV LO, Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie oraz Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie.

Debata oksfordzka: Młodzi ludzie o sztucznej inteligencji. Jej szanse i zagrożenia

Termin: 26 października, godz. 9.00
Miejsce: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT, Audytorium Maximum, ul. Słowackiego 17

 

Serdecznie zapraszamy!