Informacje bieżące

Na ZUT rusza kolejna edycja doktoratów wdrożeniowych 14.05.2020 12:09

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie rozpoczął nabór chętnych osób do programu „Doktorat wdrożeniowy”. Kształcenie doktorantów będzie prowadzone przez uczelnię we współpracy z firmami. W ramach programu MNiSW doktoranci przygotują rozprawę doktorską, której wyniki badań zostaną wykorzystane w konkretnym przedsiębiorstwie. Tegoroczny nabór wniosków potrwa do końca maja.

 

 „Doktorat wdrożeniowy” finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program został wprowadzony w 2017 roku. Wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Taka forma doktoratu jest szansą dla przedsiębiorców na rozwiązanie technologicznego problemu, z którym firma zmaga się od lat – powiedział prof. Rafał Rakoczy, dyrektor Szkoły Doktorskiej ZUT.

Osoba, która przystąpi do programu będzie pracowała w dwóch miejscach – przedsiębiorstwie i jednostce naukowej. Co miesiąc otrzyma stypendium z MNiSW, które wynosi 3450 złotych. Nad całością jej kształcenia będzie czuwało dwóch opiekunów merytorycznych. Jeden - z ramienia uczelni, drugi - wskazany przez przedsiębiorstwo.

Zagraniczne ewaluacje efektów doktoratów tego typu udowodniły, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w programie wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie. Takie dane płyną do nas m.in. z Danii – zaznaczył prof. Rafał Rakoczy.

Firmy oprócz tego, że będą miały najlepszych specjalistów pracujących nad innowacyjnymi produktami lub usługami, będą mogły odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta.

Do programu „Doktorat wdrożeniowy” przystąpiła m.in. firma ESC Global Sp. z o.o., która jest liderem wśród producentów środków chemicznych do kondycjonowania wody w przemysłowych układach kotłowych i chłodniczych.

Udział w tej inicjatywie dał nam możliwość stworzenia warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a gospodarczym. Program ten jest skuteczną zachętą dla przedsiębiorców do współpracowania i wspierania działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej, ponieważ daje realne korzyści obu stronom, a co za tym idzie wpływa na rozwój polskiej gospodarki – powiedziała Małgorzata Sekuła-Wybańska, członek zarządu ESC Global Sp. z o.o.

Wszelkich informacji dot. kolejnej edycji doktoratów wdrożeniowych udziela prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy. Osoby zainteresowane programem proszone są o kontakt telefoniczny (91 449 43 32) lub e-mailowy (rafal.rakoczy@zut.edu.pl). Od 2017 roku odbyły się trzy edycje programu. Uczestniczy w nich łącznie ponad 1000 doktorantów oraz ponad 600 przedsiębiorców i innych podmiotów. 

 

Na zdjęciu młoda doktorantka