Informacje bieżące

Nagrody Forum Inteligentnego Rozwoju dla czterech naukowczyń ZUT 21.10.2023 23:34

Cztery badaczki Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej znalazły się w gronie laureatów 8. Edycji Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju i otrzymały nagrodę Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii: Kobieta nauki, która zmienia świat.

Panią prof. dr hab. inż. Mirosławę El Fray uhonorowano za realizację innowacyjnych projektów z zakresu medycyny pt. „Hybrydowe i elastomerowe sieci polimerowe: synteza, struktura, właściwości”, „Nowe biodegradowalne elastomerowe podłoża dla medycyny regeneracyjnej serca” , jak również w dziedzinie ochrony środowiska za projekt pt. „Green-Map”.

Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz otrzymała nagrodę za realizację projektu badawczego pn. „Fotokatalityczna i fotoelektrochemiczna redukcja dwutlenku węgla – PhotoRed” oraz pozytywne podejście do upowszechniania dotychczasowych wyników przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa.

Dr hab. inż. Ewelinę Kusiak-Nejman, prof. ZUT doceniono za realizację innowacyjnego projektu pt. „Otrzymywanie samooczyszczających się hybrydowych nanomateriałów na bazie aktywowanych włókien węglowych i modyfikowanego TiO₂, przeznaczonych do produkcji filtrów, tkanin i innych wyrobów, zdolnych do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych”.

Pani dr hab. inż. Pauli Ossowicz-Rupniewskiej nagrodę przyznano za realizację projektu badawczego pn. „AMINOPROFEN - Opracowanie technologii otrzymania nowych modyfikacji leków o zwiększonej przenikalności przez skórę”.

W uzasadnieniu wszystkich nagród podkreślono postawę laureatek nastawioną na aktywne budowanie wśród społeczeństwa pozytywnego, a także interesującego wizerunku polskiej nauki i prac B+R.

Ponadto, pani prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray odebrała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii: Projekt Przyszłości przyznaną zespołowi projektu o akronimie: Green-Map, którym kieruje. Zespół doceniono za realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, którego nadrzędnym celem jest umożliwienie wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym w branży jednorazowych urządzeń medycznych i ich opakowań. Projekt jako pierwszy integruje wiedzę i doświadczenie międzynarodowego zespołu badawczego w zakresie opracowywania biopochodnych i biodegradowalnych materiałów polimerowych opartych na kopolimerach poli.

Nagrody rozdano podczas Gali Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju w piątek 20 października 2023 r. w Uniejowie. Pani prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray wystąpiła podczas Forum również w roli prelegenta z wykładem pt. „Rozwój materiałów polimerowych dla opakowań i jednorazowych wyrobów medycznych w celu zrównoważonego rozwoju szpitali”.

 

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT