Informacje bieżące

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową. Trwa nabór wniosków 05.07.2022 12:19

Na autorów najlepszych prac naukowych czekają nagrody finansowe. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca i potrwa do końca miesiąca.

 

Jakie prace mają szansę na nagrody?

 

Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione na szczecińskich uczelniach w tym roku akademickim lub w roku poprzednim. Ważna jest także ocena – pod uwagę brane będą rozprawy ze stopniem wyższym niż dobry.

Nagrody są przyznawane w czterech dziedzinach:

nauki ścisłe i przyrodnicze;

nauki humanistyczno-społeczne;

nauki inżynieryjno-techniczne;

nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

W Szczecinie jest bardzo dużo młodych, przebojowych i utalentowanych osób. Wśród nich są na pewno absolwenci uczelni, którzy stanowią przyszłość Szczecina. Chcemy docenić ich kreatywne podejście i trud, który włożyli w pisanie pracy naukowej - mówi Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina - Wiem, że dobra praca to efekt wielu wyrzeczeń i odpowiedniego pomysłu. Mam nadzieję, że przyznane wyróżnienie będzie dodatkową motywacją do dalszych działań. 

W wyborze najlepszych prac wspierać będzie powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła Nagród, która przyjrzy się wszystkim zgłoszeniom i oceni je w każdej z dziedzin. Wynik tegorocznej edycji konkursu zostaną ogłoszone do końca października.

 

Jakie warunki należy spełnić?

 

Na konkurs mogą być zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, które:

- zostały obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim;

- dotyczą wybranego zakresu dyscyplin i obszarów naukowych;

- pracę naukową może zgłosić autor/autorzy prac, a także uczelnia na której praca była obroniona, za zgodą autora/autorów prac;

- zostały ocenione przez uczelnię w stopniu wyższym niż dobry;

- walory metodologiczne prac winny prezentować poziom adekwatny do wymogów rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy;

- niosą szereg korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z ich wdrożenia;

- są realne do zrealizowania, a ich zastosowanie będzie pożyteczne dla miasta lub regionu i przyczyni się do promowania szczecińskiego środowiska naukowego (w przypadku innowacyjnych projektów technicznych lub wybitnych osiągnięć naukowych);

-w przypadku prac o charakterze architektonicznym, dotyczą ważnych zagadnień z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina.

 

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową i wykazem niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej.

Wnioski można składać drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście – w Urzędzie Miasta Szczecin. Nabór potrwa do 31 lipca 2022 r.