Informacje bieżące

Nagrody Prezydenta Miasta za najlepsze prace 03.07.2020 12:24

Ruszył konkurs dla autorów najlepszych prac naukowych. Od dziś o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta mogą ubiegać się szczecińscy studenci i doktoranci.

Na konkurs mogą zostać zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie, które zostały obronione w tym lub w poprzednim roku. Powinny także prezentować wysoki poziom merytoryczny, warsztatowy i  dotyczyć tematyki związanej z takimi dyscyplinami jak nauki ścisłe i przyrodnicze, humanistyczno-społeczne, inżynieryjno-techniczne, medyczne czy nauki o zdrowiu.

Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności takich, które mogą przyczynić się do rozwoju Miasta i wpłynąć na ożywienie regionu.

Na złożenie kompletu dokumentów, zainteresowane osoby mają czas do 31 lipca br.  Zgłoszenia na konkurs  należy dostarczyć  do Urzędu Miasta Szczecin  - lewe  skrzydło  (dawna siedziba Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza).

Wszelkie informacje dot. konkursu na najlepszą pracę naukową dostępne są na stronie internetowej: www.stypendia.szczecin.eu

Wszelkie szczegóły, w tym informacje dot. zgłaszania prac do konkursu oraz wymogów i kryteriów oceny, znajdują się również w Regulaminie Konkursu Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 418/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 października 2019 r.