Informacje bieżące

Najmłodsi architekci nagrodzeni za najlepsze prace dyplomowe 08.11.2023 08:03

7 listopada 2023 r. w Galerii Architektów Forma miało miejsce uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim".

Organizatorem konkursu z ramienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Celem konkursu jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych planowanych na terenie Województwa. W XIV edycji brali udział dyplomanci z Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nadesłane dyplomy magisterskie i inżynierskie były na równi rozpatrywane w trzech kategoriach tematycznych, to jest: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Tomasza Sobieraja przyznała 1 nagrodę i 6 wyróżnień. W kategorii architektura krajobrazu nagrodę otrzymał Mateusz Tomaszewski z Politechniki Śląskiej za pracę magisterską pt. „KATHARSIS Adaptacja wraku Betonowca w Szczecinie” (opieka naukowa: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka).

W kategorii planowanie przestrzenne i urbanistyczne wyróżniono: 

·       Justynę Stanisławską z Politechniki Wrocławskiej za pracę magisterską pt. „Krajobraz zmian. Kształtowanie scenerii nadmorskiej miejscowości Mielno” (opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Magdalena Baborska- Narożny, prof. PWr);

·       Natalię Kudlińską za „Projekt osiedla akademickiego w Szczecinie” (praca inżynierska wykonana pod opieką naukową dr inż. arch. Elżbiety Czekiel-Świtalskiej, ZUT);

·       Monikę Sęk oraz Aleksandrę Rękas za pracę inżynierską pt. „Rewitalizacja terenów nabrzeżnych i projekt waterfrontu na Gocławiu w Szczecinie” (opieka naukowa: dr inż. arch. Olga Gazińska, ZUT).

Trzy wyróżnienia przyznano również w kategorii projektowanie architektoniczne; otrzymali je:

·       Ernest Bałous za pracę magisterską pt. „Rewitalizacja terenów Starej Rzeźni na Łasztowni w Szczecinie” (opieka naukowa: dr inż. arch. Jakub Gołębiewski, ZUT);

·       Monika Wachnik za pracę magisterską pt. „Projekt stanicy harcerskiej w Podjuchach. Rewitalizacja terenu nad rzeką Regalicą” (opieka naukowa: dr inż. arch. Leszek Świątek, ZUT);

·       Alan Raoof z Politechniki Krakowskiej za pracę magisterską pt.  „Wyspa Biskupia. Rewitalizacja założenia dworsko-folwarcznego z adaptacją spichlerza na zespół hotelowo-konferencyjny w Karlinie” (opieka naukowa: dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK).

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz czeki z rąk Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja. Mocne strony nagrodzonych i wyróżnionych projektów oraz uwagi krytyczne komisji konkursowej zostały omówione przez dr inż. arch. Helenę Freino.

Kuratorami wystawy są dr hab. inż. arch. Paweł Rubinowicz, prof. ZUT oraz dr hab. inż. arch. Klara Czyńska, prof. ZUT z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury.

Wystawę prac konkursowych można oglądać do 17 listopada 2023 w Galerii Architektów Forma przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie.

 fot. Aurelia Kołodziej/ZUT