Informacje bieżące

Nasza doktorantka na czele Zachodniopomorskiego Porozumienia Doktorantów 20.10.2023 14:05

Dnia 12.10.2023 r. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie po raz pierwszy stacjonarnie spotkała się Rada Zachodniopomorskiego Porozumienia Doktorantów wraz z nowym Zarządem Porozumienia.

W skład Porozumienia formalnie podpisanego 12 maja 2023 r. wchodzą delegaci reprezentujący pięć Uczelni Wyższych Pomorza Zachodniego:

·       Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

·       Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,

·       Uniwersytet Szczeciński,

·       Politechnikę Koszalińską,

·       Politechnikę Morską.

Od 14.09.2023 r. Porozumieniu przewodniczy pani mgr inż. Paulina Góra, doktorantka II roku Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Pracę pani Pauliny w Zarządzie będzie wspierać mgr Aleksandra Wendorf z Uniwersytetu Szczecińskiego jako Wiceprzewodnicząca oraz mgr inż. Jan Binkowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w roli Sekretarza.

Harmonogram inicjatyw na najbliższy rok obejmuje tworzenie wydarzeń naukowych, integrację środowiska doktorantów w naszym regionie oraz popularyzację Pomorza Zachodniego wśród młodych naukowców.

fot. Aurelia Kołodziej/ZUT