Informacje bieżące

Naukowcy ZUT w gronie najbardziej wpływowych badaczy 12.10.2023 09:02

Ranking „World’s TOP 2 proc. Scientists” to prestiżowa lista najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie. Opublikowany został 4 października 2023 r.. W najnowszym zestawieniu obejmującym cały dorobek w karierze naukowej, znalazło się 14 naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W kategorii, która uwzględnia cytowania w 2022 r. jest 15 przedstawicieli naszej Uczelni.

Lista TOP 2 proc. opiera się na dwóch zestawieniach. Pierwsze, ocenia całościowy dorobek naukowy badaczy od początku kariery, według indeksu bibliometrycznego, uwzględniając takie kryteria jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań, autocytowań, czy miejsce na liście autorów. Tutaj pośród ponad 200 tysięcy naukowców z całego świata, zostało wyróżnionych 1.119 badaczy z Polski.

Oto naukowcy z ZUT:

1. prof. dr hab. inż. Marek Gryta, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

2. prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

3. prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

4. prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

5. prof. dr hab. Ewa Mijowska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

6. prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

7. prof. dr hab. inż. Beata Tryba, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

8. prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 

9. prof. dr hab. inż. Sławomir Maksymilian Kaczmarek, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

10. dr hab. inż. Chen Xuecheng, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

11. dr inż. Wojciech Sałabun, Wydział Informatyki

12. prof. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

13. prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

14. dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT, Wydział Elektryczny

 

Druga klasyfikacja to nazwiska najczęściej cytowanych naukowców w roku ubiegłym, w gronie ponad 210 tysięcy badaczy z całego świata, znalazło się 1.142 osób z Polski. Poniżej lista przedstawicieli ZUT:

 

1. prof. dr hab. inż. Marek Gryta, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

2. prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

3. dr inż. Wojciech Sałabun, Wydział Informatyki

4. prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

5. prof. dr hab. Ewa Mijowska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

6. dr hab. inż. Magdalena Zdanowicz, prof. ZUT, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

7. prof. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

8. dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. ZUT, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

9. prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

10. prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

11. prof. dr hab. inż. Beata Michalkiewicz, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

12. doktorant Sadegh Hamidreza (1990 - 2021) Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

13. prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

14. prof. dr hab. inż. Sławomir Maksymilian Kaczmarek, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

15. prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

Pełna lista oraz opis sposobu jej tworzenia pod adresem:

elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6

Zestawienie przygotowywane jest przez naukowców ze Stanford University we współpracy z wydawnictwem Elsevier BV i firmą Sci Tech Strategies.