Informacje bieżące

Obszary chronione – stan obecny, perspektywy na przyszłość. Seminarium naukowe na Wydziale Ekonomicznym 20.02.2021 11:32

We wtorek, 2 marca 2021 roku, w godzinach od 9.00 do 10.30, odbędzie się otwarte seminarium naukowe nt. obszarów chronionych w Polsce. Wydarzenie transmitowane będzie online.

 

Celem seminarium jest pogłębienie dyskusji na temat rozwoju obszarów chronionych. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczące analizy akceptacji - sąsiedztwa (parks-people-relationship) trzech dużych obszarów chronionych jakimi są: Drawieński, Ujście Warty oraz Woliński Park Narodowy. W sposób kompleksowy będą przedstawione i omówione oceny i poglądy wyrażane przez mieszkańców otoczenia parków narodowych (m. in. na temat ograniczeń w życiu codziennym spowodowanych lokalizacją miejsca zamieszkania w pobliżu parku narodowego oraz wpływu parków na wizerunek ich regionu). Niniejsze kwestie zostaną odniesione również do kontekstu polityki przestrzennej.

Badania były prowadzone w ramach polsko-niemieckiego projektu INT107 pt. „Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania  (Akronim: REGE)”.

 

Agenda seminarium

9:00 - 9:05 Przywitanie uczestników, Dziekan Wydziału Ekonomicznego ZUT, dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT

9:05 - 9:20 Obszary chronione w kontekście prowadzenia polityk przestrzennych, dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT

9:20 - 9:30 Prezentacja projektu REGE, dr inż. Wojciech Zbaraszewski, kierownik projektu

9:30 - 10:00 Analiza sąsiedztwa – wyniki z badań w polskich parkach narodowych, zespół projektu REGE

10:00 - 10:30 Dyskusja

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu proszone są tuż przed wydarzeniem o wpisanie i zaakceptowanie w pasku adresu używanej przeglądarki adresu meet.jit.si/Projekt_REGE . W nowo otwartym oknie przeglądarki wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko oraz kliknąć "dołącz do spotkania". Sygnalizujemy, że na komputerze nie trzeba instalować jakichkolwiek dodatkowych programów ani zmieniać dotychczasowych ustawień. 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji: ddawidowicz@zut.edu.pl