Informacje bieżące

Opakowania z papieru powlekanego i tektury pod lupą - wyniki badań realizowanych w ramach programu CORNET 16.10.2023 16:35

Naukowcy z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBiIMO) uczestniczą w międzynarodowym projekcie REPAC2, w którym badany jest wpływ opakowań na środowisko naturalne oraz możliwości zastąpienia tradycyjnych laminatów opakowaniami z papieru powlekanego i tektury.

Eksperci z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa oraz Stowarzyszenie NATUREEF razem z partnerami z Niemiec i Belgii porównali sześć opakowań popularnych produktów spożywczych w całym cyklu ich życia – od produkcji do recyklingu. W badaniach uwzględniono m.in. koszty jakie ponosi środowisko w związku z transportem, zużyciem wody i zasobów czy powiększaniem się dziury ozonowej. Sprawdzano także na ile skutecznie wybrane opakowania chronią żywność oraz jak można je recyklingować.

Badania wykazały, że żywność sama w sobie ma o wiele większy udział w presji na środowisko niż opakowania, bez względu na ich rodzaj. Ponadto, porównanie parametrów tradycyjnych laminatów oraz papieru powlekanego i tektury wykazało, że różnice w śladzie węglowym jaki generują są stosunkowo niewielkie. Badacze podkreślają jednak, że papierowe i tekturowe opakowania mają potencjał, którego nie należy lekceważyć. Nadają się do recyklingu i powstają z udziałem zasobów odnawialnych, co może mieć decydujące znaczenie w przyszłości.

Szczegółowe raporty z badań zostały udostępnione pod koniec września w ramach webinaru pt.Ślad środowiskowy i węglowy. Certyfikacja wyrobów i procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych’. Wyniki badań zostaną również opracowane w formie rekomendacji dla przedsiębiorców branży opakowaniowej i spożywczej i wpisane do Białej Księgi.

Projekt „REPAC2 Funkcjonalne i recyklingowane opakowania z powlekanego papieru do produktów żywnościowych” realizowany jest pod kierownictwem prof. dra hab. inż. Artura Bartkowiaka. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CORNET, a wartość dofinansowania przyznanego ZUT w Szczecinie w ramach tego partnerstwa to 825 003,03 zł (1 431 093,38 to całkowita wartość projektu).

fot. Aurelia Kołodziej/ZUT