Informacje bieżące

"Ostatnia biblioteka ludzkości" nagrodzona w międzynarodowym konkursie 25.10.2023 15:25

Student i absolwenci ZUT zajęli 3. miejsce w międzynarodowym konkursie architektonicznym, organizowanym przez Buildner, wiodącą platformę plebiscytów architektonicznych na świecie.

Spotkanie dwóch naukowych światów ZUT – architektury i fizyki zaowocowało powstaniem projektu pawilonu o nazwie The Last Library of Humanity. Jego autorami są: absolwentka ZUT Nikola Bukowiecka, student Architektury ZUT Michał Pietrusiewicz i Krzysztof Afeltowicz, również absolwent naszej Uczelni.

Praca powstała wiosną tego roku.Twórcy otrzymali w nagrodę 1000 euro.

Idea plebiscytu polegała na stworzeniu obiektu lub przestrzeni, która, jak w przypadku Płytki Pioneera wysłanej w 1972 na pokładzie sondy kosmicznej, ma reprezentować osiągnięcia ludzkości.

Mówi student Architektury ZUT, Michał Pietrusiewicz: „Naszym pomysłem było zaprojektowanie przestrzeni, pełniącej funkcję biblioteki - archiwum wiedzy ludzkiej. Forma zapisu informacji umieszczona jest w wykonanych ze złota rolkach (zwojach), które zamknięte są w granitowych sześcianach, budujących całą, przekształcalną strukturę przestrzenną. Wybór najszlachetniejszych materiałów na Ziemi jest odpowiedzią na główny problem przechowywania informacji - czas i rozkład. System kształtowania przestrzeni nawiązujący do struktury neuronowej mózgu jest odzwierciedleniem procesów zachodzących w rozwoju naszego gatunku”.

Jak można zobaczyć na projekcie, usytuowanie obiektu na wyspie pośrodku oceanu, w strefie równikowej, uzasadnione jest prawami fizyki, wedle których to właśnie ta przestrzeń byłaby najdogodniejsza to lądowania statku kosmicznego. Wyspa sztucznie otoczona jest planktonem z rodziny Noctulicales, który w naturalnym procesie powoduje efekt bioluminescencji. W nocy pawilon staje się święcącym punktem na oceanie, tworząc analogię do latarni – supernowej typu 1A.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął włoski projekt „Arrival” – „zbudowany na Akropolu w Atenach przykład wykorzystania porządku, proporcji i geometrii stosowanych w architekturze i jeden z najważniejszych modeli, do których odwoływano się przez tysiąclecia”. Na drugim miejscu uplasował się słowacki pomysł „Mila”, nawiązujący do tradycji starożytnych Rzymian, którzy maszerując, co 1000 kroków umieszczali znacznik, aby rejestrować odległość i kierunek.

Więcej o konkursie: tiny.pl/cp6rb

Fot. Michał Pietrusiewicz 

Zdjęcie Michała Pietrusiewicza (w środku fotografii laureatów) wykonała Aurelia Kołodziej/ZUT, pozostałe portrety pochodzą z prywatnych archiwów zwycięzców.