Informacje bieżące

Otwarty nabór na wyjazdy szkoleniowe Programu Erasmus+ (projekt KA131_2021) 27.09.2022 10:56

Dział Mobilności Międzynarodowej zaprasza do składania wniosków w ramach naboru na wyjazdy szkoleniowe Programu Erasmus+ realizowane w okresie od 30 listopada 2022 do 31 sierpnia 2023.


Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie Erasmus + .

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+, stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych oraz skonsultowanie treści proponowanego programu szkoleniowego z właściwym Koordynatorem Wydziałowym (dotyczy pracowników zatrudnionych na wydziale) lub Działem Mobilności Międzynarodowej (dotyczy pozostałych pracowników).

Kompletne wnioski wyjazdowe należy składać w terminie do 4 listopada 2022 w Dziale Mobilności Międzynarodowej (ul. Pułaskiego 10, pok. 15)