Informacje bieżące

Otwarty nabór na wyjazdy szkoleniowe Programu Erasmus+ (projekt KA131_2021) 20.05.2022 14:04

Dział Mobilności Międzynarodowej zaprasza do składania wniosków w ramach naboru na wyjazdy szkoleniowe Programu Erasmus+ realizowane po 20 lipca 2022 (zakładany semestr zimowy 2022/2023).

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+, stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych oraz skonsultowanie treści proponowanego programu szkoleniowego z właściwym Koordynatorem Wydziałowym (dotyczy pracowników zatrudnionych na wydziale) lub Działem Mobilności Międzynarodowej (dotyczy pozostałych pracowników).

Wnioski wyjazdowe należy składać w terminie do 30 czerwca 2022 w Dziale Mobilności Międzynarodowej, ul. Pułaskiego 10, pok. 15