Informacje bieżące

Pierwszy absolwent naszej Szkoły Doktorskiej 23.10.2023 23:00

W dniu 23 października 2023 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Jana Tomaszewskiego pod tytułem: "Projekt i budowa inteligentnego wrzeciona tokarskiego". Praca przygotowywana została w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna w ramach programu ”Doktorat Wdrożeniowy”, edycja III  i opatrzona została klauzulą poufności.

Promotorami pracy są prof. dr hab. inż. Bartosz Powałka oraz dr inż. Paweł Dunaj. Recenzentami są: dr hab. inż. Szymon Wojciechowski , prof. PP (Politechnika Poznańska), dr hab. inż. Sławomir Kciuk, prof. PŚ (Politechnika Śląska) oraz dr hab. inż. Piotr Niesłony (Politechnika Opolska).

Mgr inż. Jan Tomaszewski jest pierwszym absolwentem Szkoły Doktorskiej na naszej Uczelni. Rozprawa doktorska przygotowana została we współpracy z Andrychowską Fabryka Maszyn DEFUM S.A., gdzie nasz absolwent kieruje Działem Konstrukcji i Technologii.

Szkoła Doktorska w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie została utworzona dnia 1 października 2019 r. Prowadzi kształcenie w 8 dyscyplinach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz w 3 dyscyplinach w dziedzinie nauk rolniczych. 1 października 2023 r. kształcenie rozpoczęło kolejnych 12 doktorantów, a łącznie Szkoła Doktorska liczy obecnie 110 słuchaczy.

fot. Aurelia Kołodziej/ZUT