Informacje bieżące

Plany utworzenia Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Spotkanie rektora z wojewodą 05.11.2021 12:08

W środę, 3 listopada wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki spotkał się z rektorem ZUT prof. Jackiem Wróblem oraz kadrą naukową naszego uniwersytetu, by omówić działania wpisujące Pomorze Zachodnie w Polską Strategię Wodorową, a docelowo w utworzenie na terenie naszego województwa Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej.

 

Dolina wodorowa to powiązania pomiędzy instytucjami świata biznesu, gospodarki, ale także uczelni wyższych takich jak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, którego naukowcy pracują nad rozwojem i wdrażaniem technologii wodorowych, prowadzą projekty badawcze oraz opracowują systemy rozwiązań dla kształcenia i szkolenia w kierunku niskoemisyjnych technologii wodorowych. 

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Zbigniew Bogucki - wojewoda zachodniopomorski
  • dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT - rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  • prof. dr hab. inż. Stefan Domek – Katedra Automatyki i Robotyki Wydział Elektryczny ZUT
  • dr hab. inż. Paweł DWORAK, prof. ZUT - prodziekan ds. organizacji i rozwoju Wydział Elektryczny ZUT
  • prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski -  Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT

We wtorek, 2 listopada Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. Strategia przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej. Pomoc ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla.

W projekcie „Polskiej Strategii Wodorowej” wskazano 6 koniecznych do osiągnięcia celów.

    Cel 1.  Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce.

    Cel 2.  Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie.

    Cel 3.  Wsparcie dekarbonizacji przemysłu.

    Cel 4. Produkcja wodoru w nowych instalacjach.

    Cel 5. Sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru.

    Cel 6. Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. 

Strategia przewiduje łącznie 40 działań na rzecz realizacji wyznaczonych celów, zmierzających do wykorzystania polskiego potencjału technologicznego, naukowego i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych i powstania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej.

Na zdjęciu wojewoda i przedstawiciele uczelni