Informacje bieżące

Podziękowania JM Rektora 31.08.2020 14:50

Szanowni Państwo,   w związku z zakończeniem kadencji 2016-2020 chciałbym serdecznie podziękować Senatorom, Dziekanom, Prodziekanom, Przewodniczącym Rad Dyscyplin, kierownikom jednostek oraz pozostałym pracownikom za pomoc, zaangażowanie i trud jaki włożyliście na rzecz rozwoju swoich jednostek oraz Uczelni.


Pracowaliśmy w bardzo trudnym okresie, szczególnie w ostatnim roku. Nikt nie spodziewał się takiego scenariusza funkcjonowania Uczelni, ale  i zmian jakich musieliśmy dokonać w naszym życiu. Nie mogę osobiście spotkać się z Wami, dlatego też drogą elektroniczną przekazuję podziękowania, życząc wszystkim wielu sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, ale przede wszystkim zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym.