Informacje bieżące

Podziękowania Rektora za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną dla pracowników uczelni 14.10.2020 14:46

Szanowni Pracownicy Uczelni, droga społeczności akademicka,

nie możemy się dziś spotkać osobiście, jak czyniliśmy to każdego roku, zgodnie z naszą tradycją akademicką, aby uhonorować wyróżnionych pracowników uczelni nagrodami za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, ale też podziękować wszystkim pracownikom naszej Almae matris za zaangażowanie, pasję i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków, niezależnie od stanowiska.

Powodem zmiany formy podziękowania jest troska o Nasze zdrowie w obliczu nasilającej się pandemii koronawirusa.

To, że zawsze spotykaliśmy się o tej samej porze, tj. 14 października - nie jest przypadkowe. Bowiem tego dnia przypada Dzień Edukacji Narodowej. Jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia ono powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r. Potocznie dzień ten zwany jest Dniem Nauczyciela.

Drodzy Pracownicy Uczelni,

chciałbym w imieniu własnym, ale też całego kolegium rektorskiego serdecznie podziękować i pogratulować nagrodzonym pracownikom uczelni za trud i wysiłek wkładany w prace badawcze, publikacyjne oraz kształcenie studentów i doktorantów, a także za sprawność organizacyjną i zaangażowanie na rzecz Naszego Uniwersytetu. Podziękowania kieruję także do pozostałych pracowników, którzy swoją fachowością i rzetelnością przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania naszego Uniwersytetu. Mam wielką nadzieję, że ta Wasza energia oraz zaangażowanie w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej nie osłabną, mimo ogromnego dyskomfortu pracy w warunkach covidowych.

 

Szanowni Państwo,

proszę jeszcze raz przyjąć słowa podziękowania oraz życzenia zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz realizacji wszystkich zaplanowanych zamierzeń, zarówno tych zawodowych, jak i osobistych.

Informuję jednocześnie, że nagrody pojawią się dziś na Waszych kontach.

 

Z wyrazami szacunku

Jacek Wróbel

Rektor